ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44919
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendropanax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yaovanit Polpim HN1340
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jul 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree in dry evergreen forest, 5-7 m tall; inflorescence umbel; flowers 15-20; sepal cup-shape; petal short tube; fruit drupe globose, compressed. Use: as herbal, bark burn in fire for stomach therapy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code