ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45209
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS830
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, erect 1-3 m tall. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

181    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3338 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 3338
2. 6968 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 6968
3. 8532 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 8532
4. 12818 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 12818
5. 18004 Clerodendrum sp. P. Srisanga s.n.
6. 18095 Clerodendrum sp. P. Srisanga 1648
7. 18205 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 976
8. 18947 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 18947
9. 19146 Clerodendrum sp. W. Saemyarm 89
10. 19976 Clerodendrum sp. C. Maknoi 25
11. 20077 Clerodendrum sp. C. Maknoi 126
12. 20275 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 1334
13. 20324 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 1383
14. 20383 Clerodendrum sp. P. Thongson 128
15. 20488 Clerodendrum sp. S. Watthana 1240
16. 21242 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 1654
17. 21245 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 1657
18. 21471 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 1716
19. 21709 Clerodendrum sp. S. Watthana 1501
20. 29052 Clerodendrum sp. S. Suddee et al. 2623
21. 23589 Clerodendrum sp. P. Srisanga 2598
22. 24194 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 24194
23. 24827 Clerodendrum sp. K. Kertsawang 399
24. 25421 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 1196-1
25. 25422 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 1197
26. 27582 Clerodendrum sp. C. Maknoi 769
27. 29608 Clerodendrum sp. C. Maknoi 1350
28. 28314 Clerodendrum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-20
29. 29783 Clerodendrum sp. C. Maknoi 1104
30. 30183 Clerodendrum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-47A
31. 31615 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 1938
32. 31665 Clerodendrum sp. C. Maknoi 1040
33. 33119 Clerodendrum sp. Warintorn K. 07-103
34. 33120 Clerodendrum sp. Warintorn K. 07-104
35. 35114 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 2192
36. 35453 Clerodendrum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8274
37. 35584 Clerodendrum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8417
38. 35933 Clerodendrum sp. Jatupol K. 08-274
39. 36244 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3079
40. 36283 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 2230
41. 36429 Clerodendrum sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3073
42. 36509 Clerodendrum sp. C. Maknoi 1829
43. 36655 Clerodendrum sp. C. Maknoi 1975
44. 38792 Clerodendrum sp. C. Maknoi 2462
45. 39301 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 4388
46. 40301 Clerodendrum sp. C. Maknoi 2673
47. 40373 Clerodendrum sp. C. Maknoi 2744
48. 40852 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6072
49. 41057 Clerodendrum sp. K. Kertsawang 995
50. 43051 Clerodendrum sp. Zhou Shi-shun 3600
51. 43052 Clerodendrum sp. Zhou Shi-shun 3590
52. 45007 Clerodendrum sp. S. Thongtua s.n.
53. 45207 Clerodendrum sp. D. Khrueasan MS641
54. 45617 Clerodendrum sp. D. Khrueasan MS40
55. 46340 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 3333
56. 46588 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 3559
57. 46639 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 3610
58. 47778 Clerodendrum sp. S. Sawangsawat 153
59. 48583 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 7334
60. 48122 Clerodendrum sp. W. Boonprakop 0131
61. 48164 Clerodendrum sp. W. Boonprakop 0184
62. 48204 Clerodendrum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 008
63. 48315 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 6560
64. 48492 Clerodendrum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38368
65. 48836 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30797
66. 49668 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33940
67. 49669 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33935
68. 49670 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert s.n.
69. 49671 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33848
70. 49979 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32963
71. 49982 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30737
72. 49983 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31546
73. 49986 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32927
74. 49990 Clerodendrum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30188
75. 50285 Clerodendrum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52579
76. 50874 Clerodendrum sp. S. Watthana 3606
77. 51582 Clerodendrum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1255
78. 51591 Clerodendrum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1264
79. 52224 Clerodendrum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1466
80. 52732 Clerodendrum sp. C. Maknoi 2901
81. 54549 Clerodendrum sp. P. Chantaranothai s.n.
82. 54550 Clerodendrum sp. S. Mattapha Sawai 385
83. 54640 Clerodendrum sp. P. Chantaranothai et al. 435
84. 55319 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8276
85. 55323 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8280
86. 55778 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 5491
87. 57152 Clerodendrum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 267
88. 57247 Clerodendrum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0094
89. 58072 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9824
90. 58832 Clerodendrum sp. Zhou-Shishun 3590
91. 58877 Clerodendrum sp. Zhou-Shishun 3600
92. 59478 Clerodendrum sp. Romklao Botanical Garden 0084/2553
93. 59565 Clerodendrum sp. Romklao Botanical Garden 0171/2554
94. 60477 Clerodendrum sp. Ling Shein Man 087896
95. 61715 Clerodendrum sp. Ling Shein Man 087596
96. 62379 Clerodendrum sp. Romklao Botanical Garden 0319/2554
97. 62723 Clerodendrum sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1147
98. 63489 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 6747
99. 63697 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 3643
100. 63873 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9891
101. 64120 Clerodendrum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2522
102. 65284 Clerodendrum sp. K. Srithi 673
103. 65785 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10278
104. 66961 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 3543
105. 67553 Clerodendrum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 819
106. 68751 Clerodendrum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089569
107. 68766 Clerodendrum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089588
108. 69062 Clerodendrum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 684
109. 70826 Clerodendrum sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 034
110. 71526 Clerodendrum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1063
111. 73446 Clerodendrum sp. C. Lakoet 0604
112. 73862 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 104
113. 73865 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 107
114. 73876 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 118
115. 75764 Clerodendrum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094641
116. 75040 Clerodendrum sp. M. Norsaengsri 11086
117. 75125 Clerodendrum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2331
118. 75874 Clerodendrum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094418
119. 77123 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 158
120. 80207 Clerodendrum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-23
121. 80343 Clerodendrum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-158
122. 80414 Clerodendrum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-229
123. 80778 Clerodendrum sp. K. Phoutthavong et al. 531
124. 80796 Clerodendrum sp. K. Phoutthavong et al. 498
125. 81061 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7242
126. 81010 Clerodendrum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097213
127. 81011 Clerodendrum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097760
128. 81100 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7281
129. 81213 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7395
130. 81223 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7405
131. 82799 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7700
132. 84384 Clerodendrum sp. W. Khattiyot 475
133. 85447 Clerodendrum sp. C. Maknoi 8095
134. 84352 Clerodendrum sp. W. Khattiyot 443
135. 85255 Clerodendrum sp. C. Maknoi 7903
136. 88755 Clerodendrum sp. C. Maknoi 8357
137. 88919 Clerodendrum sp. C. Maknoi 8520
138. 85603 Clerodendrum sp. C. Maknoi 8302
139. 86065 Clerodendrum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-069
140. 86400 Clerodendrum sp. M. Wongnak 853
141. 87032 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 325/58
142. 87094 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 388/58
143. 87149 Clerodendrum sp. W. Nanakorn et al. 6945.2
144. 89349 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 5449
145. 90391 Clerodendrum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-313
146. 91969 Clerodendrum sp. K. Kertsawang 3534
147. 93363 Clerodendrum sp. S. Samosorn 19
148. 95169 Clerodendrum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-208
149. 95296 Clerodendrum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4108
150. 95967 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 365
151. 95978 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 376
152. 96311 Clerodendrum sp. Prince of Songkla University 27
153. 96563 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 079/60
154. 96713 Clerodendrum sp. C. Glamwaewwong 229/60
155. 97084 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 468
156. 97111 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 495
157. 97127 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai 511
158. 97399 Clerodendrum sp. QBG. Staff s.n.
159. 101184 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 6205
160. 101671 Clerodendrum sp. W. Pongamornkul 6212
161. 102397 Clerodendrum sp. V. Nguanchoo 634
162. 102445 Clerodendrum sp. V. Nguanchoo 688
163. 106429 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 884
164. 106884 Clerodendrum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 595
165. 106452 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 907
166. 110187 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1060
167. 109860 Clerodendrum sp. TLBG 401
168. 109861 Clerodendrum sp. TLBG 402
169. 109962 Clerodendrum sp. TLBG 558
170. 110105 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 978
171. 110107 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 980
172. 110153 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1026
173. 110287 Clerodendrum sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5404
174. 111196 Clerodendrum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-144
175. 112330 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1107
176. 112331 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1108
177. 113213 Clerodendrum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3907
178. 115561 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1453
179. 115579 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1471
180. 117126 Clerodendrum sp. N. Muangyen 2393
181. 117510 Clerodendrum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1602

ปิด

QR code