ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44910
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.
Family name

ชื่อวงศ์

Marattiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

waan keeb rad
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Piyawan Winichainan HN 1021
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jun 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial fern in moist-evergreen forest. Use: as herbal for headache therapy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11838 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Sasrirat 43
2. 27349 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Kumphet s.n.
3. 27416 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Kumphet s.n.
4. 30809 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. J.F. Maxwell 07 10
5. 35961 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Jatupol K. 08 302
6. 38701 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Watthana 2925
7. 45644 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. D. Khrueasan MS 424
8. 46338 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. NULL
9. 47122 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Chusie KY 58
10. 51154 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 2760
11. 56413 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Sang 359
12. 57573 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. A. Augsonkitt, P. Phaisalchantasiri 8
13. 59966 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2125
14. 65206 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. K. Srithi 275
15. 66304 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 3343
16. 77041 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. V. Nguanchoo 486
17. 77646 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. M. Norsaengsri 11570
18. 81718 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. M. Norsaengsri 11753
19. 83355 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Puthisawong, O. Suwanmala 39
20. 83462 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Ubonwan Upho UBON 243
21. 89379 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 5479
22. 91147 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3514
23. 93524 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5400
24. 93611 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5794
25. 95622 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 5983
26. 95887 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Muangyen 1843
27. 97449 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. K. Norum, P. Banthoan KT 103
28. 101753 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Panyadee, W. Pongamornkul 41
29. 105771 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Pimsiri PN 35
30. 110834 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Muangyen 2047
31. 111791 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6607
32. 111792 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6608
33. 111793 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6609
34. 115355 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 890
35. 116687 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 310
36. 120726 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Muangyen 2708
37. 131944 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 133

ปิด

QR code