ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45162
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Canthium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tanaros 565
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower green turning yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mukdahan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 153 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 153
2. 273 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 273
3. 1379 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 1379
4. 1801 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 1801
5. 2552 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 2552
6. 3283 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 3283
7. 3475 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 3475
8. 4728 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 4728
9. 5014 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 5014
10. 8175 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 8175
11. 9393 Canthium sp. W. Nanakorn et al. 9393
12. 10851 Canthium sp. Serm 48
13. 11077 Canthium sp. W. Pongamornkul 95
14. 12045 Canthium sp. W. Pongamornkul 331
15. 14954 Canthium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 494
16. 20571 Canthium sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1470
17. 22490 Canthium sp. P. Srisanga 2329
18. 24985 Canthium sp. C. Glamwaewwong 960
19. 28475 Canthium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-6
20. 29091 Canthium sp. S. Suddee et al. 2679
21. 35687 Canthium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8535
22. 35942 Canthium sp. Jatupol K. 08-283
23. 38202 Canthium sp. P. Wessumritt 128
24. 46224 Canthium sp. N. Romkham 312
25. 51026 Canthium sp. W. Pongamornkul 2632
26. 56474 Canthium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051233
27. 56866 Canthium sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9176
28. 63593 Canthium sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6669
29. 63597 Canthium sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6673
30. 73132 Canthium sp. M. Norsaengsri 11301
31. 79005 Canthium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-201
32. 85271 Canthium sp. C. Maknoi 7919
33. 86968 Canthium sp. C. Glamwaewwong 261/58
34. 88421 Canthium sp. N. Muangyen 273
35. 89865 Canthium sp. Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ1
36. 91237 Canthium sp. S. Sawangsawat 415
37. 91262 Canthium sp. S. Sawangsawat 462
38. 96604 Canthium sp. C. Glamwaewwong 120/60
39. 101143 Canthium sp. W. Pongamornkul 6164
40. 102680 Canthium sp. V. Nguanchoo 971
41. 110111 Canthium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 984
42. 111123 Canthium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-071
43. 111226 Canthium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-174
44. 111341 Canthium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-289
45. 113379 Canthium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-80
46. 113629 Canthium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-330
47. 116244 Canthium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6896
48. 118415 Canthium sp. K. Inthamma 314

ปิด

QR code