ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45048
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax lanceifolia Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Smilacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

thao yang dong
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tanaros 450
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pornchai Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruit black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4620 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4620
2. 4748 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4748
3. 5537 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5537
4. 5641 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5641
5. 5806 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5806
6. 5881 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5881
7. 6206 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 6206
8. 7918 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 7918
9. 10416 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 93
10. 8278 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 8278
11. 9717 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 9717
12. 11179 Smilax lanceifolia Roxb. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3883
13. 13032 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 394
14. 13067 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 463
15. 13076 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 472
16. 14581 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 793
17. 15326 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 1594
18. 15590 Smilax lanceifolia Roxb. M. Wongnak 142
19. 15712 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan, David J. Middleton 1814
20. 15955 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan, David J. Middleton 1865
21. 16910 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 2319
22. 18127 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1680
23. 18590 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1750
24. 18811 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn 1097
25. 22485 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2324
26. 25598 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 634
27. 23803 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2724
28. 23904 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 23904
29. 29599 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1341
30. 32221 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 06 128
31. 33958 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 08 4
32. 35367 Smilax lanceifolia Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8180
33. 36658 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1978
34. 45741 Smilax lanceifolia Roxb. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
35. 47292 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie KY 233
36. 48871 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31550
37. 49214 Smilax lanceifolia Roxb. T. Shimizu, M. Hutoh, D. Chaiglom T 8885
38. 50153 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31572
39. 50157 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31544
40. 50510 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx 78
41. 50543 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx 218
42. 52680 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2849
43. 52717 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2886
44. 57913 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 1948
45. 58865 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3503
46. 58882 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3537
47. 65105 Smilax lanceifolia Roxb. K. Srithi 475
48. 65622 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 10112
49. 74298 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 7373
50. 74966 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 6612
51. 75006 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 11051
52. 76560 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 7129
53. 80688 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 4545
54. 80944 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97529
55. 80946 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97404
56. 80948 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97301
57. 80950 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97007
58. 84853 Smilax lanceifolia Roxb. S. Watthana, W. La-ongsri 3931
59. 87057 Smilax lanceifolia Roxb. C. Glamwaewwong 58 350
60. 89081 Smilax lanceifolia Roxb. N. Muangyen 672
61. 94795 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie, K. Srithi PK 180
62. 95026 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 90
63. 102731 Smilax lanceifolia Roxb. V. Nguanchoo 1030
64. 103661 Smilax lanceifolia Roxb. Wattana Tanming, Majjedah Z., N.H.H. Quynh, S. Sothyroth, Ling C.Y. 1 16
65. 104534 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6311
66. 104774 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 5650
67. 106007 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6483
68. 106218 Smilax lanceifolia Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 674
69. 108870 Smilax lanceifolia Roxb. C.M.Wang 4502
70. 109497 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu, C.H.Huang 15625
71. 109527 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang, T.Y.Jan 12301
72. 116419 Smilax lanceifolia Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 43
73. 122902 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 372
74. 122924 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 394
75. 123006 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 477
76. 126618 Smilax lanceifolia Roxb. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9978
77. 126621 Smilax lanceifolia Roxb. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9981
78. 135663 Smilax lanceifolia Roxb. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2265

ปิด

QR code