ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45071
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

nam nae daeng
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tanaros 473
Collected date

วันที่เก็บ

11 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5125 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5125
2. 7998 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Nanakorn et al. 7998
3. 8363 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Nanakorn et al. 8363
4. 10140 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Thongson 73
5. 15944 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Suksathan, David J. Middleton 1854
6. 16276 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga 1133
7. 16310 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga 1167
8. 16607 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga 1201
9. 16643 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga 1237
10. 18649 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga 1809
11. 20417 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Thongson 162
12. 30276 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1230
13. 35833 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don C. Maknoi 1765
14. 43265 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Zhou-Shishun 3299
15. 44553 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Zhou-Shishun 3143
16. 49732 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31527
17. 48548 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7299
18. 48599 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7350
19. 51407 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7477
20. 52165 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. La-ongsri, N. Romkham 1407
21. 53091 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Yin-Jiantao, Lu Yun 1354
22. 56146 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8916
23. 56178 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8948
24. 57040 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 9319
25. 56771 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1961
26. 65950 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don K. Srithi 610
27. 68747 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don M. Norsaengsri 10658
28. 70005 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don J.F. Maxwell 12 286
29. 75900 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94462
30. 80542 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 357
31. 84093 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 4879
32. 89134 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don N. Muangyen 725
33. 89495 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 5595
34. 89681 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 5667
35. 89689 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 5675
36. 94124 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 5824
37. 95747 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Pongamornkul 6031
38. 97382 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don QBG. Staff s.n.
39. 101742 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Panyadee, W. Pongamornkul 27
40. 106782 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 502
41. 117315 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, T. Pingyot, P. Tatiya 5112
42. 117317 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, T. Pingyot, P. Tatiya 5114
43. 126645 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10008
44. 129219 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Akharasit Bunsongthae 35
45. 131501 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Chusie Trisonthi BD 82 (2)
46. 133872 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Rapeeporn Kantasrila MSD 97
47. 134490 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 105
48. 136640 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103765
49. 137686 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don K. Inthamma 1270
50. 138009 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2903

ปิด

QR code