ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45326
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K. 10-523
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chaiyut Glamwaewwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, 10 m long. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

200    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
25. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
26. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
27. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
28. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
29. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
30. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
31. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
32. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
33. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
34. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
35. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
36. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
37. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
38. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
39. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
40. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
41. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
42. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
43. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
44. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
45. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
46. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
47. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
48. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
49. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
50. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
51. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
52. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
53. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
54. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
55. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
56. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
57. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
58. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
59. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
60. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
61. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
62. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
63. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
64. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
65. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
66. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
67. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
68. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
69. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
70. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
71. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
72. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
73. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
74. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
75. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
76. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
77. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
78. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
79. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
80. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
81. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
82. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
83. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
84. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
85. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
86. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
87. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
88. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
89. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
90. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
91. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
92. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
93. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
94. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
95. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
96. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
97. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
98. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
99. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
100. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
101. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
102. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
103. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
104. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
105. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
106. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
107. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
108. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
109. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
110. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
111. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
112. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
113. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
114. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
115. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
116. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
117. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
118. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
119. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
120. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
121. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
122. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
123. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
124. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
125. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
126. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
127. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
128. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
129. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
130. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
131. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
132. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
133. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1734
134. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
135. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
136. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
137. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
138. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
139. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
140. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
141. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
142. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
143. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
144. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
145. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
146. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9783
147. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
148. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
149. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
150. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9767
151. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9773
152. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9774
153. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9779
154. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9845
155. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10061
156. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10065
157. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1827
158. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1907
159. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2173
160. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2259
161. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2302
162. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1987
163. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2205
164. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
165. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2478
166. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2508
167. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2521
168. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2637
169. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 865
170. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2823
171. 130857 Dalbergia sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 2
172. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1200
173. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
174. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
175. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
176. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
177. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
178. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
179. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
180. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
181. 135931 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7893
182. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
183. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
184. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
185. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
186. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
187. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
188. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
189. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
190. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
191. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
192. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
193. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
194. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
195. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
196. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448
197. 139346 Dalbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1920
198. 140465 Dalbergia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101615
199. 140466 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101684
200. 141117 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3130

ปิด

QR code