ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 45687
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia fragrans Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS768
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

D. Khrueasan
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, climbing, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1199 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1199
2. 1249 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1249
3. 1309 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1309
4. 1372 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1372
5. 1609 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1609
6. 1936 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1936
7. 1972 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1972
8. 3436 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 3436
9. 4009 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4009
10. 4187 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4187
11. 4373 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4373
12. 7101 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 7101
13. 7400 Thunbergia fragrans Roxb. Serm s.n.
14. 9667 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 9667
15. 11649 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 220
16. 11958 Thunbergia fragrans Roxb. Serm 122
17. 14497 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 286
18. 17516 Thunbergia fragrans Roxb. W. Boonchai 16
19. 18301 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 1074
20. 21109 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 176
21. 29702 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 981
22. 29756 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1077
23. 29791 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1112
24. 32081 Thunbergia fragrans Roxb. Pranee Palee 1071
25. 34068 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 1993
26. 37969 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3058
27. 38786 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 2456
28. 38845 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 2515
29. 41187 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5576
30. 46698 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 2844
31. 47337 Thunbergia fragrans Roxb. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 004
32. 50269 Thunbergia fragrans Roxb. H. Takahashi T-63014
33. 50804 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana 3533
34. 53305 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7971
35. 53378 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8050
36. 54435 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & P. Thongson 6874
37. 55411 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8399
38. 59908 Thunbergia fragrans Roxb. Romklao Botanical Garden 0299/2554
39. 63422 Thunbergia fragrans Roxb. Li-Jianwu 812
40. 67975 Thunbergia fragrans Roxb. C. Lakoet 0356
41. 68661 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3025
42. 69049 Thunbergia fragrans Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 671
43. 69712 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 381
44. 69713 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 544
45. 69714 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 368
46. 70539 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 5867
47. 71561 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1098
48. 75761 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 4346
49. 75943 Thunbergia fragrans Roxb. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094711
50. 77770 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 736
51. 83391 Thunbergia fragrans Roxb. Ubonwan Upho UBON 502
52. 83675 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
53. 83676 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
54. 84301 Thunbergia fragrans Roxb. W. Khattiyot 392
55. 86535 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 987
56. 85862 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 12515
57. 87376 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-218
58. 86611 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 834
59. 86996 Thunbergia fragrans Roxb. C. Glamwaewwong 289/58
60. 87466 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-308
61. 87578 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-418
62. 88437 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 289
63. 91175 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3615
64. 103880 Thunbergia fragrans Roxb. S. Kamonnate 676
65. 109671 Thunbergia fragrans Roxb. Orathai Saibua 002
66. 109783 Thunbergia fragrans Roxb. TLBG 069
67. 110044 Thunbergia fragrans Roxb. P. Panyadee 128
68. 110264 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5381
69. 110570 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5685
70. 114866 Thunbergia fragrans Roxb. T. Choopan et al. 2016-14
71. 115284 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 819
72. 117172 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2439

ปิด

QR code