ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45298
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3459
Collected date

วันที่เก็บ

3 May 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber at the edge of mixed evergreen forest to grassy wet areas. Fruits light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

150
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 380 Derris sp. W. Nanakorn et al. 380
2. 1639 Derris sp. W. Nanakorn et al. 1639
3. 7215 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7215
4. 7574 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7574
5. 10117 Derris sp. W. Nanakorn et al. 10117
6. 19024 Derris sp. W. Nanakorn et al. 19024
7. 22583 Derris sp. W. Nanakorn et al. 22583
8. 23953 Derris sp. C. Glamwaewwong 585
9. 27596 Derris sp. C. Maknoi 783
10. 28876 Derris sp. Ton s.n.
11. 28940 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28940
12. 28957 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28957
13. 32830 Derris sp. N. Muangyen 146
14. 34475 Derris sp. Warintorn K. 08 306
15. 35008 Derris sp. W. Pongamornkul 1812
16. 35723 Derris sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8575
17. 36274 Derris sp. W. Pongamornkul 2221
18. 38165 Derris sp. P. Wessumritt 47
19. 38981 Derris sp. W. Pongamornkul 2326
20. 39077 Derris sp. W. Pongamornkul 2422
21. 45614 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3383
22. 46465 Derris sp. W. Pongamornkul 2540
23. 49806 Derris sp. M. Norsaengsri 6325
24. 53601 Derris sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1230
25. 55765 Derris sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8566
26. 56003 Derris sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8618
27. 56882 Derris sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9192
28. 57135 Derris sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 250
29. 58079 Derris sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9831
30. 63501 Derris sp. M. Norsaengsri 6760
31. 64588 Derris sp. W. Pongamornkul, Lisa (P.18) 3139
32. 63932 Derris sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9952
33. 64418 Derris sp. W. Pongamornkul 2967
34. 66469 Derris sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3288
35. 67454 Derris sp. M. Norsaengsri et al. 16
36. 67744 Derris sp. M. Norsaengsri 5802
37. 67757 Derris sp. M. Norsaengsri 5815
38. 71958 Derris sp. Ratchuporn Spanuchat s.n.
39. 73171 Derris sp. M. Norsaengsri 11341
40. 73672 Derris sp. W. Pongamornkul 4082
41. 74801 Derris sp. W. Pongamornkul 4275
42. 77925 Derris sp. C. Maknoi 5121
43. 77926 Derris sp. C. Maknoi 5122
44. 77966 Derris sp. C. Maknoi 5163
45. 77967 Derris sp. C. Maknoi 5164
46. 78029 Derris sp. C. Maknoi 5226
47. 80771 Derris sp. K. Phoutthavong et al. 539
48. 83900 Derris sp. S. Sawangsawat 614
49. 84079 Derris sp. W. Pongamornkul 4865
50. 84098 Derris sp. W. Pongamornkul 4884
51. 84109 Derris sp. W. Pongamornkul 4895
52. 84575 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3817
53. 84581 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3823
54. 84587 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3829
55. 85438 Derris sp. C. Maknoi 8086
56. 85682 Derris sp. W. Pongamornkul 5023
57. 89343 Derris sp. W. Pongamornkul 5443
58. 89390 Derris sp. W. Pongamornkul 5490
59. 92622 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 13
60. 94418 Derris sp. N. Muangyen 1545
61. 95111 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 150
62. 95621 Derris sp. W. Pongamornkul 5982
63. 97039 Derris sp. C. Maknoi 5543
64. 98287 Derris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 167
65. 98610 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 87
66. 98613 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 90
67. 100943 Derris sp. C. Maknoi 512
68. 101717 Derris sp. W. Pongamornkul 6258
69. 102513 Derris sp. V. Nguanchoo 763
70. 102733 Derris sp. V. Nguanchoo 1032
71. 105852 Derris sp. Pimsiri PN 52
72. 114435 Derris sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4782
73. 114848 Derris sp. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8730
74. 114851 Derris sp. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8733
75. 115630 Derris sp. K. Wangwasit 180123 2
76. 115721 Derris sp. K. Wangwasit 180321 17
77. 116008 Derris sp. K. Wangwasit 180911 29
78. 116787 Derris sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 410
79. 117133 Derris sp. N. Muangyen 2400
80. 117314 Derris sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, T. Pingyot, P. Tatiya 5111
81. 125365 Derris sp. W. Pongamornkul 7108
82. 129742 Derris sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4600
83. 131520 Derris sp. Chusie Trisonthi BD 97 (1)
84. 134397 Derris sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2747
85. 141778 Derris sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3764
86. 142623 Derris sp. W. Pongamornkul 8891

ปิด

QR code