ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45645
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS41
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

shrub up to 5m. tall, thorn pink-purple, stamen 2 period yellow and purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3288 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3288
2. 3469 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3469
3. 3980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3980
4. 4382 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 4382
5. 6598 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 6598
6. 7320 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 7320
7. 8985 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8985
8. 8731 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8731
9. 9463 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9463
10. 9627 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9627
11. 10206 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10206
12. 10742 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10742
13. 11820 Melastoma sp. S. Sasrirat 25
14. 11857 Melastoma sp. S. Sasrirat 62
15. 13338 Melastoma sp. McDonald et al. 5705
16. 14386 Melastoma sp. P. Suksathan 1691
17. 15587 Melastoma sp. M. Wongnak 139
18. 17288 Melastoma sp. P. Suksathan 2597
19. 18980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18980
20. 19018 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 19018
21. 18903 Melastoma sp. M. Norsaengsri 1151
22. 18928 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18928
23. 19266 Melastoma sp. S. Watthana and M. Wongnak 977
24. 19524 Melastoma sp. W. Pongamornkul 691
25. 21365 Melastoma sp. S. Watthana 1372
26. 21366 Melastoma sp. S. Watthana 1373
27. 23872 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 23872
28. 25043 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 993
29. 25735 Melastoma sp. C. Maknoi 272
30. 25736 Melastoma sp. C. Maknoi 273
31. 28447 Melastoma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-5
32. 30142 Melastoma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-6A
33. 30425 Melastoma sp. P. Suksathan 4124
34. 30476 Melastoma sp. P. Suksathan 4196
35. 31360 Melastoma sp. K. Kertsawang 824
36. 31700 Melastoma sp. C. Maknoi 1658
37. 33421 Melastoma sp. Jatupol K. 08-202
38. 34951 Melastoma sp. W. Pongamornkul 1755
39. 37790 Melastoma sp. M. Norsaengsri 3745
40. 46394 Melastoma sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 90
41. 49967 Melastoma sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33788
42. 51040 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2646
43. 53717 Melastoma sp. M. Norsaengsri 5973
44. 53785 Melastoma sp. C. Maknoi 3066
45. 53813 Melastoma sp. C. Maknoi 3094
46. 53840 Melastoma sp. C. Maknoi 3122
47. 53841 Melastoma sp. C. Maknoi 3123
48. 53842 Melastoma sp. C. Maknoi 3124
49. 53843 Melastoma sp. C. Maknoi 3125
50. 54388 Melastoma sp. T. Yingkhachorn 69
51. 57864 Melastoma sp. P. Thongroy 30
52. 59481 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0087/2553
53. 59614 Melastoma sp. T. Khambai 25
54. 62242 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0529/2555ส
55. 62494 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0434/2555
56. 63604 Melastoma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6680
57. 64368 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2917
58. 65611 Melastoma sp. M. Norsaengsri 10100
59. 65781 Melastoma sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10274
60. 66236 Melastoma sp. W. Pongamornkul 3274
61. 68809 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089635
62. 73384 Melastoma sp. C. Lakoet 0542
63. 73689 Melastoma sp. W. Pongamornkul 04099
64. 73748 Melastoma sp. W. Pongamornkul 04158
65. 76525 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094074
66. 77570 Melastoma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11047
67. 79138 Melastoma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-333
68. 80811 Melastoma sp. K. Phoutthavong et al. 481
69. 81454 Melastoma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11700
70. 85686 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5027
71. 85708 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5049
72. 88204 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5210
73. 90371 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-293
74. 90541 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-462
75. 93541 Melastoma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5724
76. 95941 Melastoma sp. P. Phaosrichai 339
77. 95758 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6042
78. 96608 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 124/60
79. 97522 Melastoma sp. C. Maknoi 5503
80. 98888 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-365
81. 98792 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-269
82. 101980 Melastoma sp. K. Kertsawang 4244
83. 102056 Melastoma sp. K. Kertsawang 4320
84. 102091 Melastoma sp. K. Kertsawang 4355
85. 102196 Melastoma sp. K. Kertsawang 4460
86. 104574 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6351
87. 104844 Melastoma sp. C. Maknoi 5720
88. 104955 Melastoma sp. C. Maknoi 6112
89. 105125 Melastoma sp. C. Maknoi 6315
90. 106354 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 809
91. 109834 Melastoma sp. TLBG 212
92. 110717 Melastoma sp. N. Muangyen 1924
93. 111116 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-064
94. 111205 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-153
95. 112860 Melastoma sp. K. Kertsawang 3698
96. 112987 Melastoma sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-19
97. 113639 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-340
98. 113724 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-425
99. 113731 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-432
100. 115414 Melastoma sp. C. Maknoi 5258
101. 116417 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-041
102. 116517 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-141
103. 116580 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-204
104. 116786 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-409
105. 117047 Melastoma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-240
106. 118117 Melastoma sp. N. Pan-in 077
107. 118143 Melastoma sp. N. Pan-in 103
108. 118159 Melastoma sp. N. Pan-in 119
109. 118174 Melastoma sp. N. Pan-in 134
110. 118282 Melastoma sp. K. Inthamma 170
111. 118386 Melastoma sp. K. Inthamma 285
112. 118437 Melastoma sp. K. Inthamma 336
113. 118898 Melastoma sp. K. Inthamma 476
114. 118935 Melastoma sp. K. Inthamma 522
115. 122569 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1529
116. 124482 Melastoma sp. Natdanai Pan-in PSD035
117. 128019 Melastoma sp. K. Inthamma 855

ปิด

QR code