ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45918
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3831
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jul 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, flower dark blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lop Buri, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

127    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 847 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 0847
2. 967 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 967
3. 1671 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 1671
4. 3347 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3347
5. 3863 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3863
6. 4117 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 4117
7. 7184 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 7184
8. 8817 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 8817
9. 9144 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 9144
10. 10526 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 187
11. 12382 Memecylon sp. P. Suksathan 1277
12. 15232 Memecylon sp. P. Srisanga 947
13. 14975 Memecylon sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 515
14. 20626 Memecylon sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1525
15. 23785 Memecylon sp. P. Srisanga 2706
16. 25950 Memecylon sp. P. Suksathan 3607
17. 27652 Memecylon sp. C. Maknoi 838
18. 27528 Memecylon sp. C. Maknoi 715
19. 31763 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1170
20. 31791 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1198
21. 34597 Memecylon sp. P. Suksathan 4404
22. 36009 Memecylon sp. Jatupol K. 08-350
23. 36646 Memecylon sp. C. Maknoi 1966
24. 37218 Memecylon sp. C. Maknoi 2100
25. 38417 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2189
26. 37979 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3076
27. 37999 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3436
28. 38026 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3677
29. 38490 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2262
30. 38391 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2163
31. 38552 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2324
32. 41444 Memecylon sp. M. Norsaengsri 4130
33. 41225 Memecylon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5614
34. 45291 Memecylon sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3613
35. 45512 Memecylon sp. N. Romkham 162
36. 46293 Memecylon sp. S. Sawangsawat 22
37. 46801 Memecylon sp. M. Tanaros 202
38. 49018 Memecylon sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1067
39. 49138 Memecylon sp. S. Watthana 3401
40. 49964 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33606
41. 49966 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33704
42. 50387 Memecylon sp. H. Takahashi T-63402
43. 50416 Memecylon sp. Shunsuke Tsugaru T-61658
44. 50568 Memecylon sp. P. Wessumritt 111
45. 50622 Memecylon sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 43
46. 52193 Memecylon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1435
47. 52946 Memecylon sp. C. Maknoi 3941
48. 53388 Memecylon sp. M. Norsaengsri 5649
49. 53875 Memecylon sp. C. Maknoi 3157
50. 54358 Memecylon sp. T. Yingkhachorn 35
51. 54926 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1839
52. 55884 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 215
53. 55887 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 264
54. 56962 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2047
55. 57675 Memecylon sp. C. Maknoi 4092
56. 58198 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8730
57. 57847 Memecylon sp. P. Thongroy 57
58. 58472 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9507
59. 58463 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9498
60. 59115 Memecylon sp. Yin-Jiantao 1860
61. 59560 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0166/2554
62. 59917 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2073
63. 62559 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0499/2555
64. 63431 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6683
65. 63462 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6718
66. 63711 Memecylon sp. M. Norsaengsri 3711
67. 63911 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9929
68. 66123 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6825
69. 66691 Memecylon sp. C. Maknoi 4192
70. 67455 Memecylon sp. M. Norsaengsri et al. 0014
71. 67519 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 785
72. 67666 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 933
73. 68209 Memecylon sp. C. Maknoi 4314
74. 70498 Memecylon sp. C. Maknoi 3365
75. 70515 Memecylon sp. C. Maknoi 5843
76. 71462 Memecylon sp. W. Pongamornkul 3902
77. 71512 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1049
78. 72662 Memecylon sp. C. Maknoi 4897
79. 76214 Memecylon sp. C. Maknoi 6760
80. 81246 Memecylon sp. C. Maknoi 7428
81. 83171 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4707
82. 83254 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4789
83. 83267 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4802
84. 83306 Memecylon sp. C. Maknoi 7823
85. 84498 Memecylon sp. K. Kertsawang 3351
86. 84886 Memecylon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3965
87. 85794 Memecylon sp. W. Pongamornkul et al. 5133
88. 86073 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-077
89. 86182 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-186
90. 86285 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-289
91. 86397 Memecylon sp. M. Wongnak 868
92. 86961 Memecylon sp. C. Glamwaewwong 254/58
93. 87435 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-277
94. 87502 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-344
95. 94344 Memecylon sp. N. Muangyen 1471
96. 95582 Memecylon sp. W. Pongamornkul 5943
97. 96288 Memecylon sp. Prince of Songkla University 04
98. 96402 Memecylon sp. Mahasarakham University 85
99. 96449 Memecylon sp. Mahasarakham University 132
100. 98884 Memecylon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-361
101. 101695 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6236
102. 102199 Memecylon sp. K. Kertsawang 4463
103. 104551 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6328
104. 104636 Memecylon sp. C. Maknoi 5780
105. 104662 Memecylon sp. C. Maknoi 5895
106. 104965 Memecylon sp. C. Maknoi 6122
107. 105328 Memecylon sp. T. Khambai 234
108. 105508 Memecylon sp. C. Maknoi 6851
109. 105526 Memecylon sp. C. Maknoi 6869
110. 105606 Memecylon sp. C. Maknoi 7034
111. 105677 Memecylon sp. Thitiporn Pingyot 134
112. 109863 Memecylon sp. TLBG 406
113. 110760 Memecylon sp. N. Muangyen 1971
114. 110898 Memecylon sp. K. Kertsawang 4468
115. 110917 Memecylon sp. K. Kertsawang 4487
116. 110925 Memecylon sp. K. Kertsawang 4495
117. 113056 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6661
118. 113089 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6694
119. 113158 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6761
120. 114111 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-361
121. 114965 Memecylon sp. T. Choopan et al. 2018-237
122. 116009 Memecylon sp. K. Wangwasit 180911-30
123. 116239 Memecylon sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6891
124. 116406 Memecylon sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-030
125. 118260 Memecylon sp. K. Inthamma 148
126. 118353 Memecylon sp. K. Inthamma 241
127. 118481 Memecylon sp. K. Inthamma 380

ปิด

QR code