ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45702
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paris polyphylla Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

MELANTHIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS842
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, perennial, sterile.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9542 Paris polyphylla Sm. W. Nanakorn et al. 9542
2. 11081 Paris polyphylla Sm. W. Pongamornkul 99
3. 14625 Paris polyphylla Sm. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 837
4. 20573 Paris polyphylla Sm. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1472
5. 20808 Paris polyphylla Sm. M. Norsaengsri 1544
6. 23648 Paris polyphylla Sm. P. Srisanga 2657
7. 24606 Paris polyphylla Sm. C. Glamwaewwong 802
8. 25137 Paris polyphylla Sm. C. Glamwaewwong 1078
9. 30609 Paris polyphylla Sm. P. Suksathan 4229
10. 30977 Paris polyphylla Sm. K. Kertsawang 683
11. 47309 Paris polyphylla Sm. Chusie KY392
12. 65084 Paris polyphylla Sm. K. Srithi 491
13. 82970 Paris polyphylla Sm. M. Norsaengsri 12354
14. 86347 Paris polyphylla Sm. M. Wongnak s.n.
15. 88315 Paris polyphylla Sm. W. Pongamornkul 5321
16. 91043 Paris polyphylla Sm. N. Muangyen 1053
17. 92733 Paris polyphylla Sm. S. Watthana 4253
18. 102719 Paris polyphylla Sm. V. Nguanchoo 1016
19. 108810 Paris polyphylla Sm. C.M.Wang & Y.H.Tsai 03155
20. 112340 Paris polyphylla Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1117

ปิด

QR code