ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 45769
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus laxus Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS375
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb, flower brown - red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2651 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 2651
2. 3125 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3125
3. 3761 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3761
4. 4661 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 4661
5. 7254 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7254
6. 7622 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7622
7. 23052 Cyperus laxus Lam. C. Glamwaewwong 218
8. 35424 Cyperus laxus Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8244
9. 37688 Cyperus laxus Lam. J.F. Maxwell 06-632
10. 38754 Cyperus laxus Lam. S. Watthana 2984
11. 39545 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 4634
12. 41188 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5577
13. 45771 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS831
14. 47764 Cyperus laxus Lam. S. Sawangsawat 219
15. 47958 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 7126
16. 52584 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri 1670
17. 55446 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8434
18. 55560 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8568
19. 56645 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N367
20. 58117 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 466
21. 66016 Cyperus laxus Lam. K. Srithi 658
22. 68548 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2912
23. 84865 Cyperus laxus Lam. S. Watthana & W. La-ongsri 3943
24. 95201 Cyperus laxus Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-240
25. 104184 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 754
26. 104247 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 811
27. 115207 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 742
28. 115306 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 841
29. 115364 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 899
30. 122148 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1481
31. 123406 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-400
32. 124960 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 3537

ปิด

QR code