ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45613
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia extensa (Benth.) Baker
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3386
Collected date

วันที่เก็บ

1 May 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sawai Mattapha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber on tree in transition zone, opened valley between mixed deciduous and dry dipterocarp forests, near the dam. Pods brownish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 507 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 507
2. 4778 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 4778
3. 9197 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 9197
4. 11039 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 11039
5. 12004 Millettia extensa (Benth.) Baker Serm 137
6. 14065 Millettia extensa (Benth.) Baker Kanchana, Pattaraporn 5
7. 14241 Millettia extensa (Benth.) Baker Morakot 34
8. 16972 Millettia extensa (Benth.) Baker W. La-ongsri 87
9. 21338 Millettia extensa (Benth.) Baker C. Maknoi 1353
10. 30553 Millettia extensa (Benth.) Baker J.F. Maxwell 09 96
11. 58052 Millettia extensa (Benth.) Baker M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9154
12. 60041 Millettia extensa (Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2202
13. 60739 Millettia extensa (Benth.) Baker Law Shine 88299
14. 61964 Millettia extensa (Benth.) Baker Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87336
15. 61692 Millettia extensa (Benth.) Baker Ling Shein Mang 87024
16. 65267 Millettia extensa (Benth.) Baker K. Srithi 412
17. 66251 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Pongamornkul 3289
18. 66268 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Pongamornkul 3306
19. 66787 Millettia extensa (Benth.) Baker M. Norsaengsri 10385
20. 67545 Millettia extensa (Benth.) Baker Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 811
21. 68807 Millettia extensa (Benth.) Baker Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89633
22. 68916 Millettia extensa (Benth.) Baker Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89565
23. 69911 Millettia extensa (Benth.) Baker Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53227
24. 71660 Millettia extensa (Benth.) Baker Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91101
25. 72336 Millettia extensa (Benth.) Baker Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95376
26. 73120 Millettia extensa (Benth.) Baker M. Norsaengsri 11288
27. 75677 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Tanming 565
28. 76710 Millettia extensa (Benth.) Baker M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11156
29. 79869 Millettia extensa (Benth.) Baker Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97118
30. 83193 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Pongamornkul 4728
31. 84580 Millettia extensa (Benth.) Baker P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3822
32. 84610 Millettia extensa (Benth.) Baker P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3852
33. 85039 Millettia extensa (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3273
34. 90730 Millettia extensa (Benth.) Baker N. Muangyen 992
35. 93353 Millettia extensa (Benth.) Baker S. Samosorn 4
36. 94121 Millettia extensa (Benth.) Baker Khin Myo Htwe 35228
37. 95613 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Pongamornkul 5974
38. 96043 Millettia extensa (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4227
39. 114322 Millettia extensa (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4665
40. 116401 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 25
41. 117427 Millettia extensa (Benth.) Baker W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 1013
42. 125955 Millettia extensa (Benth.) Baker Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9782

ปิด

QR code