ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45805
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Munronia humilis (Blanco) Harms
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3621
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 10 cm. tall, flower white, anther orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11271 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Pongamornkul 116
2. 30001 Munronia humilis (Blanco) Harms P. Porkar 132
3. 31943 Munronia humilis (Blanco) Harms C. Maknoi 1387
4. 32008 Munronia humilis (Blanco) Harms Pranee Palee 937
5. 41244 Munronia humilis (Blanco) Harms S. Watthana 3234
6. 48012 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 7180
7. 73108 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 11276
8. 76845 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Tanming 619
9. 82232 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 12236
10. 86495 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Tanming 947
11. 92042 Munronia humilis (Blanco) Harms Serm s.n.
12. 108576 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5178
13. 108654 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5258
14. 110544 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5659
15. 114613 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4962
16. 115078 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 613
17. 135142 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3308
18. 135152 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3318
19. 136346 Munronia humilis (Blanco) Harms R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 265
20. 136359 Munronia humilis (Blanco) Harms R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 278
21. 137838 Munronia humilis (Blanco) Harms K. Inthamma 1422
22. 139534 Munronia humilis (Blanco) Harms T. Choopan et al. 2021-106

ปิด

QR code