ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia leucantha Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kha Joa
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3695
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 113 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 113
2. 6650 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 6650
3. 9346 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 9346
4. 27220 Millettia leucantha Kurz P. Suksathan 3873
5. 42859 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3434
6. 45859 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 3675
7. 45904 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 3817
8. 54101 Millettia leucantha Kurz P. Chantaranothai et al. 1903
9. 56857 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9167
10. 56860 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9170
11. 56863 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9173
12. 57641 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4057
13. 57975 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9077
14. 58000 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9102
15. 58003 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9105
16. 58024 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9126
17. 59737 Millettia leucantha Kurz S. Klongngern 32
18. 63581 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6656
19. 66253 Millettia leucantha Kurz W. Pongamornkul 3291
20. 66651 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4153
21. 67535 Millettia leucantha Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 801
22. 71012 Millettia leucantha Kurz Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 241
23. 71470 Millettia leucantha Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1007
24. 76750 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4672
25. 78020 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 5217
26. 80288 Millettia leucantha Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-104
27. 81283 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7465
28. 81306 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7488
29. 84625 Millettia leucantha Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3867
30. 85428 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 8076
31. 85634 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 8333
32. 87638 Millettia leucantha Kurz Saensouk et al. 24
33. 88058 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7744
34. 89775 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4804
35. 89777 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4695
36. 110386 Millettia leucantha Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5503
37. 114943 Millettia leucantha Kurz T. Choopan et al. 2017-167
38. 115169 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 704
39. 115183 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 718
40. 121832 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1167
41. 121878 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1213
42. 123583 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-120
43. 127102 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1833
44. 128690 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2130
45. 136300 Millettia leucantha Kurz R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 219

ปิด

QR code