ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4823
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pueraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4823
Collected date

วันที่เก็บ

2 Oct 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Mattapha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1187 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 1187
2. 1784 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 1784
3. 2564 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 2564
4. 2594 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 2594
5. 5363 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 5363
6. 6004 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 6004
7. 7743 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7743
8. 7632 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7632
9. 7666 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7666
10. 7972 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7972
11. 12181 Pueraria sp. W. La-ongsri 14
12. 30223 Pueraria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-1
13. 35266 Pueraria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5060
14. 40348 Pueraria sp. C. Maknoi 2719
15. 49827 Pueraria sp. M. Norsaengsri 6347
16. 53129 Pueraria sp. Yin-Jiantao 1544
17. 53216 Pueraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7684
18. 53498 Pueraria sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1515
19. 53970 Pueraria sp. S. Mattapha 549
20. 53971 Pueraria sp. Sawai 398
21. 55389 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8346
22. 55471 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8459
23. 55757 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8557
24. 56791 Pueraria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1981
25. 61990 Pueraria sp. Ling Shein Man 087511
26. 63106 Pueraria sp. Li Jianwu 1007
27. 65704 Pueraria sp. M. Norsaengsri 10195
28. 72064 Pueraria sp. W. Pongamornkul 03944
29. 72961 Pueraria sp. M. Norsaengsri 10742
30. 74561 Pueraria sp. Zhou-Shishun 7791
31. 74890 Pueraria sp. C. Maknoi 6536
32. 77991 Pueraria sp. C. Maknoi 5188
33. 78019 Pueraria sp. C. Maknoi 5216
34. 80474 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-289
35. 80477 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-292
36. 80552 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-367
37. 80806 Pueraria sp. K. Phoutthavong et al. 487
38. 82343 Pueraria sp. S. Watthana 4332
39. 82346 Pueraria sp. S. Watthana 4335
40. 81351 Pueraria sp. C. Maknoi 7533
41. 81411 Pueraria sp. M. Norsaengsri 12206
42. 81758 Pueraria sp. M. Norsaengsri 11793
43. 81803 Pueraria sp. M. Norsaengsri 11837
44. 82679 Pueraria sp. C. Maknoi 7580
45. 82762 Pueraria sp. C. Maknoi 7663
46. 88296 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5302
47. 88352 Pueraria sp. N. Muangyen 204
48. 88360 Pueraria sp. N. Muangyen 212
49. 88853 Pueraria sp. C. Maknoi 8454
50. 89364 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5464
51. 89449 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5549
52. 90763 Pueraria sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3371
53. 94359 Pueraria sp. N. Muangyen 1486
54. 95109 Pueraria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-148
55. 95110 Pueraria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-149
56. 96017 Pueraria sp. P. Phaosrichai 415
57. 96564 Pueraria sp. C. Glamwaewwong 080/60
58. 97490 Pueraria sp. C. Maknoi 5453
59. 98385 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-265
60. 98664 Pueraria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-141
61. 98820 Pueraria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-297
62. 103660 Pueraria sp. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-15
63. 107293 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-052
64. 111107 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-055
65. 111206 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-154

ปิด

QR code