ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45971
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BALSAMINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3883
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 30 cm. Flower white-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

263    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
4. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
5. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
6. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
7. 19320 Impatiens sp. S. Watthana & C. Maknoi 1091
8. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
9. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
10. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
11. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
12. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
13. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
14. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2113
15. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
16. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
17. 21412 Impatiens sp. S. Watthana 1419
18. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
19. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
20. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
21. 22248 Impatiens sp. P. Srisanga 2308
22. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
23. 25356 Impatiens sp. W. Saemyarm 49.04
24. 25441 Impatiens sp. M. Norsaengsri 259
25. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
26. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
27. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
28. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
29. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
30. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
31. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
32. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
33. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
34. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
35. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
36. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
37. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
38. 34268 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1626
39. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3028
40. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
41. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8104
42. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8524
43. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2766
44. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3866
45. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3027
46. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
47. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
48. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
49. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
50. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
51. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
52. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
53. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
54. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
55. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
56. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
57. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
58. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
59. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
60. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
61. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
62. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
63. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
64. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
65. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2221
66. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
67. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
68. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
69. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
70. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit & R. Simma 4429
71. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3441
72. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4532
73. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4584
74. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4587
75. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4588
76. 43862 Impatiens sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0776
77. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
78. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS323
79. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
80. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 252
81. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
82. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 001
83. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 015
84. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38529
85. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38676
86. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38277
87. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61749
88. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61884
89. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61859
90. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51454
91. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60748
92. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
93. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
94. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
95. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4810
96. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4850
97. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4839
98. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1682
99. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1737
100. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
101. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1808
102. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7962
103. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7968
104. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8054
105. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8056
106. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8083
107. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1139
108. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
109. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6921
110. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6924
111. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6939
112. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6959
113. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
114. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
115. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
116. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
117. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1774
118. 57834 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
119. 57839 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
120. 57841 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
121. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
122. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0103/2553
123. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0505/2555
124. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0649/2555
125. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1151
126. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
127. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9875
128. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9880
129. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9913
130. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9917
131. 64226 Impatiens sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N. 7703
132. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
133. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1620
134. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2415
135. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2420
136. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2428
137. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2431
138. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2453
139. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
140. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
141. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
142. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
143. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
144. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8187
145. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
146. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
147. 68080 Impatiens sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0348
148. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
149. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
150. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
151. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
152. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
153. 70781 Impatiens sp. Ling Shing Maung 093092
154. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 080214
155. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 053683
156. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 050208
157. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
158. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
159. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5255
160. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
161. 73925 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11455
162. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
163. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
164. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
165. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-271
166. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
167. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
168. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
169. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
170. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
171. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
172. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
173. 86017 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-021
174. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-029
175. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-260
176. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
177. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
178. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
179. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
180. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
181. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
182. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
183. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5940
184. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3532
185. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3669
186. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
187. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 0433
188. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-182
189. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
190. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
191. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
192. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
193. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
194. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
195. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
196. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 030/60
197. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 031/60
198. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 112/60
199. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
200. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
201. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
202. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-023
203. 104987 Impatiens sp. C. Maknoi 6145
204. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
205. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
206. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
207. 105297 Impatiens sp. C. Maknoi 6533
208. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
209. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 520
210. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1044
211. 110172 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1045
212. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-003
213. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-285
214. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-360
215. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-156
216. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1140
217. 112438 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1215
218. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
219. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3952
220. 113289 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3982
221. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-147
222. 113455 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-156
223. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4915
224. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4930
225. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1415
226. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717-12
227. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911-13
228. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913-21
229. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6794
230. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
231. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
232. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
233. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
234. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
235. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1532
236. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1570
237. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1596
238. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1610
239. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1675
240. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-133
241. 118934 Impatiens sp. K. Inthamma 521
242. 118966 Impatiens sp. K. Inthamma 553
243. 120709 Impatiens sp. N. Muangyen 2691
244. 121340 Impatiens sp. N. Boonruang 0401
245. 121754 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1814
246. 123863 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-400
247. 125388 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7131
248. 125389 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7132
249. 126809 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4050
250. 127527 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2027
251. 128313 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2114
252. 128346 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2147
253. 128348 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2149
254. 128422 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2223
255. 130052 Impatiens sp. Pichai Yadee 1
256. 130057 Impatiens sp. Pichai Yadee 6
257. 130058 Impatiens sp. Pichai Yadee 7
258. 132562 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7500
259. 132460 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7302
260. 132503 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7383
261. 134347 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2697
262. 135716 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7684
263. 135875 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7843

ปิด

QR code