ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 46023
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.
Family name

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kae Hin
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3718
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m., flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 642 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 642
2. 5462 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 5462
3. 5794 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 5794
4. 6737 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 6737
5. 8116 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 8116
6. 8151 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 8151
7. 9125 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 9125
8. 9387 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 9387
9. 9924 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Watthana & S. Siriphum 11
10. 11091 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Watthana 122
11. 11223 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Watthana 141
12. 11672 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. P. Srisanga 260
13. 29642 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Glamwaewwong 1376
14. 30041 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Chongko 603
15. 32122 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Chongko 534
16. 37465 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. J.F. Maxwell 06-282
17. 40586 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. J.F. Maxwell 08-216
18. 42844 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi & M. Tanaros 3419
19. 45231 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. D. Khrueasan MS49
20. 45752 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 45752
21. 45830 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 3646
22. 45982 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 3894
23. 58018 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9120
24. 59276 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Yin-Jiantao 1843
25. 59610 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. T. Khambai 21
26. 59872 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Romklao Botanical Garden 0263/2554
27. 62750 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1175
28. 64138 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2540
29. 65444 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2657
30. 66810 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri 10408
31. 67881 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri 10561
32. 68171 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 4276
33. 73316 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Lakoet 0474
34. 78482 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092302
35. 81284 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 7466
36. 89238 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 4032
37. 90612 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Muangyen 875
38. 90765 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3373
39. 96701 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Glamwaewwong 217/60
40. 98738 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-215
41. 98928 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-405
42. 104393 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. T. Khambai 416
43. 112831 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Muangyen 2318
44. 121266 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Boonruang 0327
45. 124650 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Muangyen 3227
46. 128539 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1979

ปิด

QR code