ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 46232
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindernia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3235
Collected date

วันที่เก็บ

17 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10-20 cm. high. Flower purplish - white in paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

180
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7337 Lindernia sp. W. Nanakorn et al. 7337
2. 16297 Lindernia sp. P. Srisanga 1154
3. 21208 Lindernia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2082
4. 23287 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 306
5. 47041 Lindernia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 262
6. 48773 Lindernia sp. Shunsuke Tsugaru T-61736
7. 50818 Lindernia sp. S. Watthana 3548
8. 51285 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2733
9. 51286 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2734
10. 55796 Lindernia sp. M. Norsaengsri 5509
11. 55968 Lindernia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8583
12. 62331 Lindernia sp. Romklao Botanical Garden 0618/2555
13. 70420 Lindernia sp. C. Maknoi 3287
14. 70887 Lindernia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 109
15. 73100 Lindernia sp. M. Norsaengsri 11268
16. 75458 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095117
17. 75480 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095162
18. 76902 Lindernia sp. W. Tanming 676
19. 76903 Lindernia sp. W. Tanming 677
20. 76905 Lindernia sp. W. Tanming 679
21. 76924 Lindernia sp. W. Tanming 698
22. 78985 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-181
23. 79188 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-383
24. 81689 Lindernia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11729
25. 83639 Lindernia sp. S. Bunma s.n.
26. 83289 Lindernia sp. C. Maknoi 7806
27. 83290 Lindernia sp. C. Maknoi 7807
28. 83707 Lindernia sp. S. Bunma s.n.
29. 84529 Lindernia sp. K. Kertsawang 3382
30. 84679 Lindernia sp. K. Kertsawang 3460
31. 85754 Lindernia sp. W. Pongamornkul et al. 5094
32. 86956 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 249/58
33. 87332 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-174
34. 87488 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-330
35. 87489 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-331
36. 87606 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-446
37. 88511 Lindernia sp. N. Muangyen 363
38. 90118 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-41
39. 90132 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-55
40. 92657 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-048
41. 93446 Lindernia sp. S. Daoh 8
42. 95089 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-128
43. 94566 Lindernia sp. N. Muangyen 1692
44. 95092 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-131
45. 95117 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-156
46. 95780 Lindernia sp. W. Pongamornkul 6064
47. 98642 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-119
48. 98894 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-371
49. 100786 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-389
50. 100715 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-318
51. 100836 Lindernia sp. P. Phaosrichai 563
52. 104144 Lindernia sp. S. Kamonnate 791
53. 104894 Lindernia sp. C. Maknoi 6050
54. 105153 Lindernia sp. C. Maknoi 6344
55. 110971 Lindernia sp. K. Kertsawang 4540
56. 111072 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-021
57. 111074 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-023
58. 111291 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-239
59. 111297 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-245
60. 111333 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-281
61. 111499 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-022
62. 111580 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-103

ปิด

QR code