ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 46061
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

Anacardiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma Kok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3756
Collected date

วันที่เก็บ

25 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 188 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 188
2. 1475 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 1475
3. 6019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 6019
4. 8203 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 8203
5. 10833 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Sucheera s.n.
6. 15621 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 477
7. 18654 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga 1814
8. 27305 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 27305
9. 27327 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Kumphet s.n.
10. 28245 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 545
11. 30054 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Chongko 617
12. 30890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz J.F. Maxwell 07 401
13. 33359 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 07 140
14. 36053 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08 394
15. 39124 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08 473
16. 42862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, M. Tanaros 3437
17. 44716 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Gardner, P. Tippayasri ST 1193
18. 44719 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1664
19. 44911 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Piyawan Winichainan HN 1020
20. 45342 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3534
21. 45384 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 34
22. 45537 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 187
23. 45836 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3652
24. 45899 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3812
25. 46172 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 260
26. 47061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3551
27. 53294 Spondias pinnata (L.f.) Kurz M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7762
28. 55178 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
29. 56207 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Pavlos Georgiadis 473
30. 66936 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 3518
31. 68601 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2965
32. 68150 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 627
33. 68560 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2924
34. 70587 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20430
35. 75307 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94988
36. 76860 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Tanming 634
37. 79160 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 355
38. 80498 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 313
39. 80578 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3080
40. 80579 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3081
41. 81101 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7282
42. 81331 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7513
43. 84290 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Khattiyot 381
44. 84540 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 3392
45. 85297 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7945
46. 86008 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 12
47. 86205 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 209
48. 90442 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 364
49. 90641 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 904
50. 90778 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3386
51. 91890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 1258
52. 92790 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 684
53. 93019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 234
54. 93095 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Turreira-Garcia 157
55. 106393 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 848
56. 108353 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 6561
57. 108657 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5261
58. 110349 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5466
59. 110508 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5624
60. 110567 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5682
61. 110589 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5704
62. 111693 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 216
63. 116627 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 250
64. 121033 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 3015
65. 121561 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Boonruang 465
66. 125686 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Punchay 443
67. 126752 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 3993
68. 126862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4104
69. 129585 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4443
70. 131822 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 11
71. 136630 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103635
72. 141000 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 8165
73. 141786 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3772

ปิด

QR code