ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 46356
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia mucronata Craib & Hutch.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3366
Collected date

วันที่เก็บ

11 Feb 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Trees 15 m. high. Flowers creamy yellow. By dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

181
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1195 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 1195
2. 6649 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 6649
3. 6893 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 6893
4. 8177 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 8177
5. 15380 Terminalia mucronata Craib & Hutch. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 554
6. 15782 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 894
7. 20559 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1458
8. 28929 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 28929
9. 34661 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3296
10. 34667 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3302
11. 34668 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3305
12. 34679 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3356
13. 34681 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3361
14. 34684 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3366
15. 37911 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3947
16. 37826 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3790
17. 37880 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3846
18. 37900 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3937
19. 38112 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3985
20. 39156 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 4242
21. 39978 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5083
22. 40048 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5153
23. 40179 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5367
24. 41665 Terminalia mucronata Craib & Hutch. Chhang Phourin 5022
25. 46351 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3356
26. 46353 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3361
27. 50240 Terminalia mucronata Craib & Hutch. J.F. Maxwell 10-13
28. 63716 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3716
29. 68611 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2975
30. 70932 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13021-1
31. 70952 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13029
32. 70953 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13030
33. 70956 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13032
34. 70957 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13033
35. 70958 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13025
36. 71469 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1006
37. 72913 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 10694
38. 73303 Terminalia mucronata Craib & Hutch. C. Lakoet 0461
39. 73940 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 11470
40. 75683 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 571
41. 76614 Terminalia mucronata Craib & Hutch. C. Maknoi 7183
42. 76821 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 595
43. 86681 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 904
44. 92500 Terminalia mucronata Craib & Hutch. L. Kamkom 042
45. 92501 Terminalia mucronata Craib & Hutch. L. Kamkom 047
46. 92912 Terminalia mucronata Craib & Hutch. D. Argyriou 52
47. 93185 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Turreira-Garcia 357
48. 94917 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Turreira-Garcia 431
49. 94976 Terminalia mucronata Craib & Hutch. D. Argyriou 498
50. 108693 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5297
51. 110401 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5519
52. 110476 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5592
53. 110527 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5643
54. 110566 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5681
55. 125428 Terminalia mucronata Craib & Hutch. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 553
56. 126743 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Muangyen 3729
57. 128194 Terminalia mucronata Craib & Hutch. K. Inthamma 1064

ปิด

QR code