ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 46494
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2569
Collected date

วันที่เก็บ

23 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in semi evergreen forest. Flower bright yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

247    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
2. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
3. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
4. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195
5. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
6. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
7. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
8. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
9. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
10. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
11. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158
12. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
13. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
14. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
15. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
19. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
20. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
21. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
22. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
23. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
24. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
25. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
26. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
27. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 441
28. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
29. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1820
30. 15732 Hedyotis sp. P. Suksathan s.n.
31. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
32. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
33. 18782 Hedyotis sp. W. Nanakorn 620
34. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
35. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
36. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
37. 21116 Hedyotis sp. C. Maknoi 114.1
38. 21326 Hedyotis sp. P. Srisanga 2177
39. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
40. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
41. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
42. 25655 Hedyotis sp. C. Maknoi 191
43. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
44. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
45. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
46. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
47. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
48. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana & S. Pumicong 2079
49. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-15
50. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
51. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-10
52. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
53. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1264
54. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
55. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862
56. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947
57. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
58. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
59. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168
60. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178
61. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
62. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
63. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
64. 34410 Hedyotis sp. Warintorn K. 08-240
65. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
66. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8277
67. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8352
68. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8435
69. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
70. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3020
71. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
72. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
73. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
74. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
75. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
76. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
77. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
78. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604
79. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92
80. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106
81. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120
82. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159
83. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
84. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
85. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
86. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
87. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
88. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
89. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
90. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5632
91. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224
92. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257
93. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
94. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
95. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
96. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0119
97. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477
98. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
99. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407
100. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00013
101. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00030
102. 50772 Hedyotis sp. S. Watthana 3501
103. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
104. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiantao 1252
105. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
106. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
107. 53917 Hedyotis sp. C. Maknoi 3199
108. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
109. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
110. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
111. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
112. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
113. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
114. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
115. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
116. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 122/2003
117. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8609
118. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8620
119. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8854
120. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9190
121. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105
122. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8768
123. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9598
124. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9630
125. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9806
126. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0465
127. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
128. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
129. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
130. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6948
131. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6999
132. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
133. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6296
134. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
135. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
136. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
137. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 903
138. 67801 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10481
139. 67885 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10565
140. 68254 Hedyotis sp. C. Maknoi 4359
141. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
142. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
143. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
144. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
145. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
146. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
147. 72681 Hedyotis sp. C. Maknoi 4916
148. 73264 Hedyotis sp. C. Lakoet 0422
149. 72846 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10959
150. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 0495
151. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 04283
152. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
153. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095481
154. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095138
155. 75674 Hedyotis sp. W. Tanming 562
156. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681A
157. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094320
158. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095359
159. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
160. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
161. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
162. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754
163. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
164. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
165. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721
166. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728
167. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
168. 84694 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3475
169. 85489 Hedyotis sp. C. Maknoi 8188
170. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
171. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
172. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163
173. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315
174. 86514 Hedyotis sp. W. Tanming 966
175. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 158/58
176. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401
177. 88461 Hedyotis sp. N. Muangyen 313
178. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
179. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
180. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
181. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
182. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
183. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
184. 92607 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 325
185. 93456 Hedyotis sp. S. Daoh 18
186. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
187. 94149 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5849
188. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
189. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
190. 94844 Hedyotis sp. S. Bunma 109.1
191. 94845 Hedyotis sp. S. Bunma 108
192. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-155
193. 96038 Hedyotis sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4221
194. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
195. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
196. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-157
197. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-327
198. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-328
199. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189
200. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-321
201. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-352
202. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396
203. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403
204. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
205. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
206. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
207. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
208. 104577 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 6354
209. 104624 Hedyotis sp. C. Maknoi 5768
210. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
211. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
212. 104958 Hedyotis sp. C. Maknoi 6115
213. 105237 Hedyotis sp. C. Maknoi 6473
214. 106251 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 707
215. 106463 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 918
216. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 484
217. 106887 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 598
218. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-224
219. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-279
220. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
221. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120
222. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253
223. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264
224. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288
225. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363
226. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404
227. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405
228. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282
229. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298
230. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-422
231. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024
232. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071
233. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076
234. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086
235. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135
236. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197
237. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244
238. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264
239. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1267
240. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777
241. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895
242. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-121
243. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328
244. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367
245. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389
246. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399
247. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020

ปิด

QR code