ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 46839
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tanaros 311
Collected date

วันที่เก็บ

20 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

174    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
2. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
3. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
4. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
5. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
6. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
7. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
8. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
9. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
10. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
11. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
12. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
13. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
14. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
15. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
16. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
17. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
18. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
19. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
20. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
21. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
22. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
23. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
24. 8534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8534
25. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
26. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
27. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
28. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
29. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
30. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 16376 Cissus sp. P. Suksathan 2051
32. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
33. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
34. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
35. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
36. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
37. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
38. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
39. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
40. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
41. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
42. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
43. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
44. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
45. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
46. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
47. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
48. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
49. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
50. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
51. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
52. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
53. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
54. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
55. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
56. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
57. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
58. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
59. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
60. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
61. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
62. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
63. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
64. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
65. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
66. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 2591
67. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
68. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
69. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
70. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
71. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
72. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
73. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
74. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
75. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
76. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
77. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
78. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
79. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
80. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
81. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
82. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555ส
83. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
84. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
85. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
86. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
87. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
88. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
89. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
90. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
91. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
92. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
93. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
94. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
95. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
96. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
97. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
98. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
99. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
100. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
101. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
102. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
103. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
104. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
105. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
106. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
107. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
108. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
109. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
110. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
111. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
112. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
113. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
114. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
115. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
116. 87070 Cissus sp. C. Glamwaewwong 363/58
117. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
118. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
119. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
120. 88325 Cissus sp. N. Muangyen 177
121. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
122. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
123. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
124. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
125. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
126. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
127. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
128. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
129. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
130. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
131. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
132. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
133. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
134. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
135. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
136. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
137. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
138. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
139. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
140. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
141. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
142. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
143. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
144. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
145. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
146. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
147. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
148. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
149. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
150. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
151. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
152. 109810 Cissus sp. TLBG 175
153. 109842 Cissus sp. TLBG 222
154. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
155. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
156. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
157. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
158. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
159. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
160. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
161. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
162. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
163. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
164. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
165. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
166. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
167. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
168. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
169. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
170. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
171. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
172. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
173. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
174. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576

ปิด

QR code