ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 46631
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3602
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high. Fruit green and turn to red. In dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

396.9
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40016 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5121
2. 39880 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 4987
3. 40051 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5156
4. 44520 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
5. 44703 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. S. Gardner ST1566
6. 46647 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 3618
7. 55181 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. P. Krachai 126
8. 57983 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9085
9. 58054 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9156
10. 60389 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
11. 61554 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Man 087058
12. 61851 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Man 087309
13. 64169 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2571
14. 67180 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 693
15. 67233 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 747
16. 66770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4264
17. 67153 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K. & C. Maknoi 556
18. 69013 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 635
19. 70562 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021388
20. 71700 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091146
21. 76222 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 6768
22. 76679 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4631
23. 76701 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11137
24. 76718 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4640
25. 76804 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4765
26. 77931 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5127
27. 78027 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5224
28. 80147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097998
29. 80148 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097869
30. 80149 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097084
31. 80885 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Phoutthavong et al. 565
32. 81251 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 7433
33. 81757 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 11791
34. 89206 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 795
35. 89604 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4723
36. 89778 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4696
37. 89838 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 811
38. 90683 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 945
39. 109934 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 530
40. 110007 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 605
41. 110034 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 631
42. 110408 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5526
43. 113147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6751
44. 114338 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4681
45. 115722 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180321-18
46. 115770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180322-20
47. 116766 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-389
48. 116438 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-062
49. 118374 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Inthamma 262
50. 120948 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 2930

ปิด

QR code