ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 46905
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tanaros 378
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower yellowish - white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chumphon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

151    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 25337 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 1173
8. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
9. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-2
10. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1294
11. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
12. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07-029
13. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8471
14. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
15. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
16. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
17. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
18. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
19. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087097
20. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087233
21. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 140
22. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6590
23. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
24. 65117 Bauhinia sp. K. Srithi 654
25. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
26. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091054
27. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095288
28. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 04124
29. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
30. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
31. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
32. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
33. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
34. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
35. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
36. 85647 Bauhinia sp. C. Maknoi 8346
37. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-281
38. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
39. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
40. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
41. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
42. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 038/58
43. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
44. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
45. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
46. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
47. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 416
48. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 420
49. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
50. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-50
51. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-278
52. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
53. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5791
54. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-216
55. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
56. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
57. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
58. 95934 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 332
59. 96268 Bauhinia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4450
60. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
61. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
62. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
63. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
64. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
65. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
66. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 742
67. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 842
68. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 850
69. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 620
70. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 672
71. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017-197
72. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
73. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1067
74. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1013
75. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
76. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
77. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
78. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
79. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9089
80. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1249
81. 112482 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1259
82. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1303
83. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
84. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
85. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
86. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
87. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6656
88. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6657
89. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6702
90. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6735
91. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-253
92. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-317
93. 114530 Bauhinia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4879
94. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018-234
95. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 637
96. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718-28
97. 116849 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-041
98. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-222
99. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
100. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
101. 118697 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4003
102. 120572 Bauhinia sp. N. Muangyen 2338
103. 120618 Bauhinia sp. N. Muangyen 2601
104. 120641 Bauhinia sp. N. Muangyen 2624
105. 120716 Bauhinia sp. N. Muangyen 2698
106. 120786 Bauhinia sp. N. Muangyen 2768
107. 120801 Bauhinia sp. N. Muangyen 2783
108. 120882 Bauhinia sp. N. Muangyen 2864
109. 120886 Bauhinia sp. N. Muangyen 2868
110. 121032 Bauhinia sp. N. Muangyen 3014
111. 121034 Bauhinia sp. N. Muangyen 3016
112. 121107 Bauhinia sp. N. Muangyen 3089
113. 121199 Bauhinia sp. N. Boonruang 0260
114. 121331 Bauhinia sp. N. Boonruang 0392
115. 122507 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9500
116. 121803 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1863
117. 121855 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1190
118. 121891 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1226
119. 121976 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1311
120. 122132 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1465
121. 122193 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9447
122. 122197 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9443
123. 122220 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn & Rodrigo Duno 9420
124. 122451 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9480
125. 122533 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1493
126. 124813 Bauhinia sp. N. Muangyen 3390
127. 125912 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9736
128. 126569 Bauhinia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9925
129. 126738 Bauhinia sp. N. Muangyen 3724
130. 127263 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1898
131. 128096 Bauhinia sp. K. Inthamma 955
132. 128361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2162
133. 128427 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2228
134. 128436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2237
135. 130063 Bauhinia sp. N. Muangyen 3739
136. 130361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2503
137. 131483 Bauhinia sp. Chusie Trisonthi BD 67
138. 132257 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7349
139. 132336 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7462
140. 132924 Bauhinia sp. S. Pumikong 2019 81
141. 133766 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7662
142. 134309 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2659
143. 134338 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2688
144. 134345 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2695
145. 134396 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2746
146. 134436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2786
147. 136260 Bauhinia sp. Phongpithak Wuamprakhon 3
148. 136275 Bauhinia sp. Mutita Kongsombat 5
149. 137551 Bauhinia sp. K. Inthamma 1135
150. 137726 Bauhinia sp. K. Inthamma 1310
151. 137989 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2883

ปิด

QR code