ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 47071
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bracteata (Benth.) Baker
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Po Jian
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3561
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Large climber, pod green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6940 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker P. Panyachan s.n.
2. 7360 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 7360
3. 8437 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8437
4. 8441 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8441
5. 9895 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Pongamornkul 4
6. 11869 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Sasrirat 74
7. 15790 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 902
8. 16194 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Intamusik 62
9. 20656 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 1264
10. 29673 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi 952
11. 37492 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 06-309
12. 40533 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 08-161
13. 40798 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 3209
14. 41288 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 3300
15. 41690 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 09-169
16. 41761 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 09-242
17. 42854 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3429
18. 42935 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3510
19. 45263 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6304
20. 47886 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 7054
21. 48016 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 7184
22. 55504 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Sawai & Rob s.n.
23. 59422 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Romklao Botanical Garden 0028/2553
24. 63102 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Li Jianwu 1015
25. 63965 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Pinyosak & P. Wessumritt 126
26. 70992 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 220
27. 71553 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1090
28. 71287 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 996
29. 71476 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1013
30. 75672 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Tanming 560
31. 85427 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi 8075
32. 92860 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker N. Turreira Garcia 603
33. 92938 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker D. Argyriou 26
34. 93069 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker N. Turreira-Garcia 123
35. 93277 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker D. Argyriou 552
36. 96096 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4280
37. 96189 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4374
38. 108669 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5273
39. 110526 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5642
40. 111321 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-269
41. 111956 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9184
42. 115665 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180124-21
43. 115943 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180718-30
44. 116100 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180914-12
45. 118813 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180123-9
46. 127418 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5926

ปิด

QR code