ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 47264
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus ellipticus Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma Khai Pu
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie KY100
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal and edible plant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5458 Rubus ellipticus Sm. W. Nanakorn et al. 5458
2. 8635 Rubus ellipticus Sm. W. Nanakorn et al. 8635
3. 35034 Rubus ellipticus Sm. W. Pongamornkul 1838
4. 60574 Rubus ellipticus Sm. Ling Shein Man 088080
5. 61120 Rubus ellipticus Sm. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086507
6. 61535 Rubus ellipticus Sm. Ling Shein Man 087078
7. 65945 Rubus ellipticus Sm. K. Srithi 472
8. 67059 Rubus ellipticus Sm. W. Pongamornkul 3641
9. 69782 Rubus ellipticus Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090659
10. 71799 Rubus ellipticus Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091023
11. 74043 Rubus ellipticus Sm. K. Khwan 178
12. 76354 Rubus ellipticus Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094236
13. 79945 Rubus ellipticus Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097716
14. 79946 Rubus ellipticus Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097340
15. 79948 Rubus ellipticus Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097014
16. 80426 Rubus ellipticus Sm. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-241
17. 80798 Rubus ellipticus Sm. K. Phoutthavong et al. 496
18. 88151 Rubus ellipticus Sm. W. Pongamornkul 5157
19. 90302 Rubus ellipticus Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-225
20. 90547 Rubus ellipticus Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-468
21. 94509 Rubus ellipticus Sm. N. Muangyen 1636
22. 107339 Rubus ellipticus Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-101
23. 107348 Rubus ellipticus Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-110
24. 107485 Rubus ellipticus Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-259
25. 116885 Rubus ellipticus Sm. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-077

ปิด

QR code