ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 47273
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ludwigia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Onagraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie KY 208
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal plant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3792 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 3792
2. 5045 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 5045
3. 5242 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 5242
4. 7589 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 7589
5. 7627 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 7627
6. 8400 Ludwigia sp. W. Nanakorn et al. 8400
7. 11363 Ludwigia sp. P. Thongson 23
8. 16699 Ludwigia sp. S. Sasrirat 148
9. 16708 Ludwigia sp. S. Sasrirat 157
10. 21429 Ludwigia sp. M. Norsaengsri 1674
11. 31339 Ludwigia sp. K. Kertsawang 803
12. 40357 Ludwigia sp. C. Maknoi 2728
13. 46519 Ludwigia sp. W. Pongamornkul 2594
14. 49221 Ludwigia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38189
15. 53884 Ludwigia sp. C. Maknoi 3166
16. 57856 Ludwigia sp. P. Thongroy 69
17. 62200 Ludwigia sp. W. Boonprakop 461
18. 62202 Ludwigia sp. W. Boonprakop 463
19. 64414 Ludwigia sp. W. Pongamornkul 2963
20. 70264 Ludwigia sp. S. Sawangsawat 50
21. 71725 Ludwigia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91173
22. 72206 Ludwigia sp. W. Thammarong 492
23. 75379 Ludwigia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95477
24. 75882 Ludwigia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe 94430
25. 75888 Ludwigia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe 94439
26. 80535 Ludwigia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 350
27. 81468 Ludwigia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11714
28. 81469 Ludwigia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11715
29. 86626 Ludwigia sp. W. Tanming 849
30. 87291 Ludwigia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 133
31. 88289 Ludwigia sp. W. Pongamornkul 5295
32. 90219 Ludwigia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 142
33. 95226 Ludwigia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 265
34. 96029 Ludwigia sp. P. Phaosrichai 427
35. 106470 Ludwigia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 925
36. 107557 Ludwigia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 343
37. 107576 Ludwigia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 363
38. 108538 Ludwigia sp. T. Choopan et al. 2017 181
39. 110810 Ludwigia sp. N. Muangyen 2023
40. 111751 Ludwigia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 271
41. 113456 Ludwigia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 157
42. 115027 Ludwigia sp. T. Choopan et al. 2018 347
43. 115415 Ludwigia sp. C. Maknoi 5259
44. 116221 Ludwigia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6873
45. 116267 Ludwigia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6919
46. 122108 Ludwigia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1441
47. 122111 Ludwigia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1444
48. 134239 Ludwigia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3673
49. 135841 Ludwigia sp. W. Pongamornkul 7809
50. 140640 Ludwigia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101738
51. 141042 Ludwigia sp. W. Pongamornkul 8207

ปิด

QR code