ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48048
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygisma inflexum (Cost.) Kerr
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 7216
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

M. Rodda
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

357
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1526 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1526
2. 1673 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1673
3. 9699 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 9699
4. 15786 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 898
5. 16748 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Sasrirat 197
6. 16868 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Suksathan 2277
7. 29686 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 965
8. 29935 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-13
9. 30046 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Chongko 608
10. 32274 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 06-416
11. 47884 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7052
12. 48022 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7190
13. 50208 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 10-47
14. 51078 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Pongamornkul 2684
15. 54470 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri & P. Thongson 6946
16. 67145 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr Jatupol K. & C. Maknoi 548
17. 68152 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Srisanga 3342
18. 72546 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5265
19. 76939 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 713
20. 76945 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 719
21. 77720 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 11639
22. 84953 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Watthana & W. La-ongsri 4043
23. 89754 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 8570
24. 95425 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5087
25. 95931 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Phaosrichai 329
26. 108631 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5233
27. 110258 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5375
28. 110573 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5688
29. 110617 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5732
30. 114599 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4948
31. 117364 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 950

ปิด

QR code