ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 48014
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus virgatus G.Forst.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 7182
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Piya Sukkharom
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbs. Flowers whitish-green. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

357
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1062 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Nanakorn et al. 1062
2. 1442 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Nanakorn et al. 1442
3. 1518 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Nanakorn et al. 1518
4. 9940 Phyllanthus virgatus G.Forst. S. Watthana, P. Srisanga & C. Maknoi 13
5. 16683 Phyllanthus virgatus G.Forst. S. Sasrirat 132
6. 31969 Phyllanthus virgatus G.Forst. C. Maknoi 1131
7. 32273 Phyllanthus virgatus G.Forst. J.F. Maxwell 06-415
8. 37568 Phyllanthus virgatus G.Forst. J.F. Maxwell 06-389
9. 41978 Phyllanthus virgatus G.Forst. Zhou Shi-shun 3238
10. 42846 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & M. Tanaros 3421
11. 45958 Phyllanthus virgatus G.Forst. C. Maknoi 3870
12. 46008 Phyllanthus virgatus G.Forst. C. Maknoi 3920
13. 47888 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri 7056
14. 47844 Phyllanthus virgatus G.Forst. S. Sawangsawat 202
15. 47902 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri 7070
16. 48558 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 7309
17. 49452 Phyllanthus virgatus G.Forst. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16586
18. 50849 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Nanakorn et al. 4642
19. 53443 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 7439
20. 58435 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 9470
21. 58502 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 9537
22. 58566 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 9601
23. 58611 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & N. Tathana 9646
24. 58754 Phyllanthus virgatus G.Forst. Zhou-Shishun 3238
25. 59441 Phyllanthus virgatus G.Forst. Romklao Botanical Garden 0047/2553
26. 59713 Phyllanthus virgatus G.Forst. S. Klongngern 08
27. 62332 Phyllanthus virgatus G.Forst. Romklao Botanical Garden 0619/2555
28. 64063 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & P. Thongson 6994
29. 67366 Phyllanthus virgatus G.Forst. M. Norsaengsri & R. Insea 8189
30. 68838 Phyllanthus virgatus G.Forst. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089666
31. 69814 Phyllanthus virgatus G.Forst. Law Shein 091561
32. 71497 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1034
33. 75466 Phyllanthus virgatus G.Forst. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095136
34. 83500 Phyllanthus virgatus G.Forst. Ubonwan Upho UBON 4
35. 90932 Phyllanthus virgatus G.Forst. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5984
36. 95227 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-266
37. 95441 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5103
38. 113116 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6721
39. 114919 Phyllanthus virgatus G.Forst. T. Choopan et al. 2018-170
40. 117359 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 945
41. 120533 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Tanming SP39
42. 121235 Phyllanthus virgatus G.Forst. N. Boonruang 0296
43. 121674 Phyllanthus virgatus G.Forst. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1735
44. 123586 Phyllanthus virgatus G.Forst. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-123
45. 126736 Phyllanthus virgatus G.Forst. N. Muangyen 3722
46. 127099 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1830
47. 128546 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1986
48. 130072 Phyllanthus virgatus G.Forst. N. Muangyen 3748
49. 132583 Phyllanthus virgatus G.Forst. W. Pongamornkul 7520
50. 134773 Phyllanthus virgatus G.Forst. T. Choopan et al. 2020-236
51. 139026 Phyllanthus virgatus G.Forst. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 335
52. 140671 Phyllanthus virgatus G.Forst. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100234

ปิด

QR code