ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48092
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria chinensis (L.) H.Gross
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7261
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Warintorn Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 60-100 cm high. Flowers white. By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

605
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

130    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 156 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 156
2. 1903 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1903
3. 1913 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1913
4. 1918 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1918
5. 2420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 2420
6. 2421 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 2421
7. 5580 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 5580
8. 7924 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 7924
9. 9670 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 9670
10. 10158 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Thongson 91
11. 10267 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 38
12. 10355 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 32
13. 10766 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 10766
14. 10822 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 10822
15. 10855 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Sucheera 4
16. 12188 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri 21
17. 12350 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Suksathan 1245
18. 12367 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Suksathan 1262
19. 12886 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 416
20. 13713 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Suksathan 1484
21. 15803 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Suksathan 1779
22. 16167 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Drechsler, C. Shcolz 30
23. 19380 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Glamwaewwong 11
24. 22140 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 2200
25. 34074 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1999
26. 35021 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1825
27. 35276 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8073
28. 39120 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Jatupol K. 08-469
29. 41005 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Kertsawang 921
30. 43461 Persicaria chinensis (L.) H.Gross D. Khrueasan MS-29
31. 45038 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Tanaros 440
32. 48757 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Shunsuke Tsugaru T-61763
33. 50923 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Watthana 3656
34. 51028 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2634
35. 51155 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2761
36. 51195 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2801
37. 51498 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Norsaengsri & N. Tathana 7568
38. 54764 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Tubtimtong 41-12
39. 55315 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Norsaengsri & N. Tathana 8272
40. 57074 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Norsaengsri & N. Tathana 9353
41. 62985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Sawangsawat 118
42. 64140 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2542
43. 64546 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3095
44. 65482 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Srithi 414
45. 66325 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3365
46. 71923 Persicaria chinensis (L.) H.Gross J. Towaranonte s.n.
47. 73681 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 04091
48. 73420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Lakoet 0578
49. 73963 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Khwan 013
50. 78115 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4460
51. 78148 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4493
52. 78176 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 429
53. 78314 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 220
54. 78317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 229
55. 80079 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097111
56. 80271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-87
57. 80460 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-275
58. 80524 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-339
59. 80712 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4569
60. 88184 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5190
61. 88295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5301
62. 88446 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 298
63. 88528 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 380
64. 89113 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 704
65. 89420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5520
66. 89666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5652
67. 90235 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-158
68. 90349 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-272
69. 92458 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3930
70. 92471 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3943
71. 93829 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020228
72. 94497 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 1624
73. 95973 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Phaosrichai 371
74. 98240 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-120
75. 98320 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-200
76. 98466 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-346
77. 98625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-102
78. 98900 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-377
79. 98813 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-290
80. 98851 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-328
81. 102366 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 600
82. 102664 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 954
83. 102666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 956
84. 103730 Persicaria chinensis (L.) H.Gross E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 344
85. 103789 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-17
86. 103902 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 699
87. 104241 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 805
88. 104295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 861
89. 104472 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 495
90. 105317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 223
91. 107374 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-140
92. 107426 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-193
93. 109714 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-284
94. 115303 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 838
95. 116149 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6801
96. 116191 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6843
97. 116242 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6894
98. 117245 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2512
99. 117985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-355
100. 120663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2646
101. 122586 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1546
102. 122676 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-146
103. 122832 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-302
104. 124675 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3252
105. 124775 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3352
106. 126610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9970
107. 126271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Khin Myo Htwe 032858
108. 126635 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9997
109. 127812 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 188
110. 129125 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2672
111. 129216 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Akharasit Bunsongthae 32
112. 133610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 395
113. 133401 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 184
114. 133583 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 368
115. 133671 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 456
116. 135815 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7783
117. 135874 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7842
118. 135979 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7941
119. 136606 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3631
120. 137133 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103338
121. 137134 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kil gour, Camen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103424
122. 137693 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1277
123. 138287 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1563
124. 138636 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 269
125. 138663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 538
126. 138716 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 591
127. 139281 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 638
128. 139759 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4001
129. 140826 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong - 87
130. 140837 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong - 98

ปิด

QR code