ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 48203
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Boonprakop & M. Norsaengsri 007
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

John D. Mood
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Flowers purple. Bamboo thickets.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

369
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1197 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 1197
2. 1465 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 1465
3. 4152 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 4152
4. 9325 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 9325
5. 9459 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 9459
6. 11594 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 11594
7. 12297 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 352
8. 21084 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 151
9. 23241 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Glamwaewwong 262
10. 23242 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Glamwaewwong 263
11. 25745 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 282
12. 25749 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 286
13. 25753 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 290
14. 25766 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 303
15. 27771 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 354
16. 29776 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 1097
17. 30085 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Watthana 2356
18. 30400 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 1908
19. 31555 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 1582
20. 33035 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Warintorn K. 07-019
21. 35873 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Jatupol K. 08-214
22. 38139 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 4012
23. 38816 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 2486
24. 43156 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. J.F. Maxwell 09-260
25. 45988 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 3900
26. 54452 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri & P. Thongson 6900
27. 58643 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri & N. Tathana 9678
28. 59500 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 0106/2553
29. 62305 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 0592/2555
30. 62531 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 0471/2555
31. 66187 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 3221
32. 66791 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10389
33. 67803 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10483
34. 67806 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10486
35. 67815 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10495
36. 68236 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 4341
37. 68701 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3065
38. 72743 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 4978
39. 85467 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 8166
40. 85599 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 8298
41. 87357 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-199
42. 87540 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-382
43. 93496 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Natcha Sutjaritjai ZB236
44. 104667 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5903
45. 104994 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 6152
46. 104677 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5913
47. 104867 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5743
48. 105752 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 6945
49. 107210 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 37
50. 111170 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-118
51. 115947 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. K. Wangwasit 180718-35
52. 119100 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. N. Boonruang 0208
53. 121383 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. N. Boonruang 0444
54. 123574 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-112
55. 123706 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-243
56. 127000 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1731
57. 127215 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1946
58. 128210 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. K. Inthamma 1080
59. 129045 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2484
60. 129205 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Akharasit Bunsongthae 15
61. 130548 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 825
62. 130611 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 888
63. 133067 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3031
64. 133763 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 7659

ปิด

QR code