ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48364
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhododendron sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31376
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 1982
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 95 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 095
2. 96 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 096
3. 513 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 513
4. 946 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 946
5. 4841 Rhododendron sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 12
6. 5972 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 5972
7. 8252 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 8252
8. 8332 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 8332
9. 9186 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 9186
10. 10335 Rhododendron sp. S. Watthana & M. Wongnak 5
11. 12890 Rhododendron sp. P. Srisanga 420
12. 14404 Rhododendron sp. P. Suksathan 1709
13. 16011 Rhododendron sp. S. Watthana 706
14. 16012 Rhododendron sp. S. Watthana 707
15. 16209 Rhododendron sp. P. Suksathan 2010
16. 16857 Rhododendron sp. P. Suksathan 2266
17. 16885 Rhododendron sp. P. Suksathan 2294
18. 16891 Rhododendron sp. P. Suksathan 2300
19. 16979 Rhododendron sp. S. Intamusik 126
20. 16982 Rhododendron sp. S. Intamusik 123
21. 18673 Rhododendron sp. P. Srisanga 1833
22. 19115 Rhododendron sp. W. Nanakorn et al. 19115
23. 22768 Rhododendron sp. M. Wongnak 440
24. 30105 Rhododendron sp. S. Watthana 2376
25. 30542 Rhododendron sp. J.F. Maxwell 09-85
26. 31882 Rhododendron sp. N. Kuroiwa et al. 030334
27. 43322 Rhododendron sp. Wipawan Parimontaonsakul 006
28. 48371 Rhododendron sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31248
29. 48391 Rhododendron sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31356
30. 51036 Rhododendron sp. W. Pongamornkul 2642
31. 53643 Rhododendron sp. M. Norsaengsri 300
32. 56310 Rhododendron sp. M. Norsaengsri 8790
33. 56536 Rhododendron sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051424
34. 59041 Rhododendron sp. Li-Jianwu 333
35. 64243 Rhododendron sp. Li-Jianwu 1100
36. 64247 Rhododendron sp. Li-Jianwu 1087
37. 64248 Rhododendron sp. Li-Jianwu 1086
38. 64646 Rhododendron sp. S. Watthana 3731
39. 65643 Rhododendron sp. M. Norsaengsri 10133
40. 69071 Rhododendron sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089321
41. 69218 Rhododendron sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089307
42. 76482 Rhododendron sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094169
43. 78740 Rhododendron sp. Ling Shing Maung, Aung Thay & Hung Maung 054040
44. 78741 Rhododendron sp. Shigeo Yasuda 053797
45. 78742 Rhododendron sp. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030807
46. 78743 Rhododendron sp. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030801
47. 79275 Rhododendron sp. S. Saensook s.n.
48. 79290 Rhododendron sp. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 7
49. 79487 Rhododendron sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-083-011
50. 79488 Rhododendron sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-081-029
51. 82520 Rhododendron sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest department) 097036
52. 82521 Rhododendron sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097780
53. 82522 Rhododendron sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097341
54. 82942 Rhododendron sp. M. Norsaengsri 12326
55. 82990 Rhododendron sp. M. Norsaengsri 12374
56. 86393 Rhododendron sp. M. Wongnak 821
57. 96538 Rhododendron sp. C. Glamwaewwong 054/60
58. 97517 Rhododendron sp. C. Maknoi 5498
59. 104845 Rhododendron sp. C. Maknoi 5721
60. 105547 Rhododendron sp. C. Maknoi 6890
61. 133604 Rhododendron sp. Natdanai Pan-in V 389
62. 138493 Rhododendron sp. K. Inthamma 1769
63. 138549 Rhododendron sp. K. Inthamma 1810
64. 138551 Rhododendron sp. K. Inthamma 1812
65. 138581 Rhododendron sp. K. Inthamma 1842

ปิด

QR code