ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48337
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wendlandia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 49501
Collected date

วันที่เก็บ

25 Dec 1984
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m tall. In scattered forest. Alt. 900 m.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1871 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 1871
2. 3092 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 3092
3. 5565 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 5565
4. 5846 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 5846
5. 10781 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 10781
6. 13026 Wendlandia sp. W. Nanakorn et al. 13026
7. 18807 Wendlandia sp. W. Nanakorn 1086
8. 19838 Wendlandia sp. S. Watthana 1137
9. 22702 Wendlandia sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2434
10. 28079 Wendlandia sp. S. Watthana 1916
11. 34167 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 2092
12. 35036 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 1840
13. 35640 Wendlandia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8478
14. 37200 Wendlandia sp. C. Maknoi 2082
15. 44807 Wendlandia sp. Yaovanit Polpim HN 1503
16. 48349 Wendlandia sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 44206
17. 53528 Wendlandia sp. Yin-Jiangtao 1590
18. 59619 Wendlandia sp. T. Khambai 30
19. 59000 Wendlandia sp. Li-Jianwu 358
20. 59808 Wendlandia sp. Romklao Botanical Garden 2554 199
21. 59809 Wendlandia sp. Romklao Botanical Garden 2554 200
22. 61827 Wendlandia sp. Ling Shein Mang 87005
23. 64405 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 2954
24. 66231 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 3269
25. 66247 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 3285
26. 66958 Wendlandia sp. W. Pongamornkul 3540
27. 68752 Wendlandia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89570
28. 74949 Wendlandia sp. C. Maknoi 6595
29. 79996 Wendlandia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97109
30. 79997 Wendlandia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97286
31. 79998 Wendlandia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97889
32. 79999 Wendlandia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97993
33. 81097 Wendlandia sp. C. Maknoi 7278
34. 81119 Wendlandia sp. C. Maknoi 7300
35. 81996 Wendlandia sp. M. Norsaengsri 12029
36. 86353 Wendlandia sp. M. Wongnak 477
37. 90271 Wendlandia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 194
38. 96022 Wendlandia sp. P. Phaosrichai 420
39. 97498 Wendlandia sp. C. Maknoi 5479
40. 97531 Wendlandia sp. C. Maknoi 5512
41. 101307 Wendlandia sp. S. Wanchan 23
42. 105637 Wendlandia sp. C. Maknoi 7065
43. 106858 Wendlandia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 569
44. 106971 Wendlandia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 682
45. 107533 Wendlandia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 317
46. 109576 Wendlandia sp. S. Wanchan 23
47. 110737 Wendlandia sp. N. Muangyen 1945
48. 115465 Wendlandia sp. C. Maknoi 5383
49. 116397 Wendlandia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 21
50. 116596 Wendlandia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 219
51. 116755 Wendlandia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 378
52. 116776 Wendlandia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 399
53. 117051 Wendlandia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 244
54. 118275 Wendlandia sp. K. Inthamma 163
55. 118398 Wendlandia sp. K. Inthamma 297
56. 118817 Wendlandia sp. K. Inthamma 395
57. 119023 Wendlandia sp. K. Inthamma 611
58. 130374 Wendlandia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2516
59. 130445 Wendlandia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2586
60. 130458 Wendlandia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2599
61. 135187 Wendlandia sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3353
62. 135209 Wendlandia sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3375
63. 136375 Wendlandia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3400

ปิด

QR code