ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48526
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum garrettianum Craib
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7277
Collected date

วันที่เก็บ

2 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5-2 m high. Flowers white. Fruit green. Edge of evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

523
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 56 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 056
2. 1331 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 1331
3. 2580 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 2580
4. 4311 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 4311
5. 4370 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 4370
6. 4461 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 4461
7. 5005 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 5005
8. 5035 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 5035
9. 7603 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 7603
10. 7688 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 7688
11. 7946 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 7946
12. 9755 Clerodendrum garrettianum Craib W. Nanakorn et al. 9755
13. 12047 Clerodendrum garrettianum Craib W. Pongamornkul 333
14. 15713 Clerodendrum garrettianum Craib P. Suksathan & David J. Middleton 1815
15. 18124 Clerodendrum garrettianum Craib P. Srisanga 1677
16. 21190 Clerodendrum garrettianum Craib P. Srisanga & C. Maknoi 2064
17. 25859 Clerodendrum garrettianum Craib Bot. KU 2006.56
18. 28556 Clerodendrum garrettianum Craib S. Pumicong 437
19. 42964 Clerodendrum garrettianum Craib D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4482
20. 43261 Clerodendrum garrettianum Craib Zhou Shi-shun 3250
21. 48073 Clerodendrum garrettianum Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7242
22. 77651 Clerodendrum garrettianum Craib M. Norsaengsri 11575
23. 86475 Clerodendrum garrettianum Craib W. Tanming 927
24. 88318 Clerodendrum garrettianum Craib N. Muangyen 170
25. 121482 Clerodendrum garrettianum Craib W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1102

ปิด

QR code