ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48633
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula atropurpurea (Blume) Danser
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7384
Collected date

วันที่เก็บ

27 Dec 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasitic plant. Flowers green with white hair. Stamen red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1178
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16160 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser N. Drechsler, C. Scholz 20
2. 18151 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser P. Srisanga 1704
3. 29131 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser S. Watthana & H. Kurzweil 2184
4. 35463 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8285A
5. 36591 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 1911
6. 35699 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8549
7. 35813 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 1745
8. 37202 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 2084
9. 44459 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser Zhou Shi-shun 4599
10. 48535 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser M. Norsaengsri & N. Tathana 7286
11. 52749 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 2918
12. 53081 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7654
13. 55693 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser M. Norsaengsri & N. Tathana 8493
14. 76929 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser W. Tanming 703
15. 76933 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser W. Tanming 707
16. 77696 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser M. Norsaengsri 11615
17. 77935 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 5131
18. 84466 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser K. Kertsawang 3319
19. 89248 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser C. Maknoi 4042
20. 88384 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser N. Muangyen 236
21. 93440 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser S. Daoh 2
22. 139754 Scurrula atropurpurea (Blume) Danser W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3996

ปิด

QR code