ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48503
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk.
Family name

ชื่อวงศ์

Cardiopteridaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38527
Collected date

วันที่เก็บ

21 Oct 1984
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 236 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 236
2. 5240 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 5240
3. 8124 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 8124
4. 9960 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 9960
5. 19070 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri s.n.
6. 19152 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Saemyarm 95
7. 29996 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Porkar 22
8. 33342 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Jatupol K. 07 123
9. 34083 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul 2008
10. 35435 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8255
11. 35570 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8400
12. 36188 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2812
13. 40606 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 08 236
14. 42925 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi, M. Tanaros 3500
15. 43188 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 09 294
16. 48444 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38575
17. 48527 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, N. Tathana 7278
18. 49809 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri 6329
19. 50204 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 10 51
20. 51597 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, N. Romkham 1270
21. 53403 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8080
22. 53558 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Yin-Jiangtao 1245
23. 55692 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, N. Tathana 8492
24. 55744 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, N. Tathana 8544
25. 64147 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2549
26. 66630 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 3956
27. 68329 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 4432
28. 68060 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Thongson, W. Boonprakop 326
29. 70804 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 4
30. 70821 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 28
31. 73432 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Lakoet 590
32. 75197 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2369
33. 77672 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri 11591
34. 80235 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 51
35. 81263 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 7445
36. 88371 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. N. Muangyen 223
37. 92414 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3887
38. 93736 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. K. Kertsawang 3655
39. 96201 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4386
40. 96813 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Glamwaewwong 60 329
41. 105050 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 6239
42. 105095 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 6285
43. 105118 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 6308
44. 110344 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5461
45. 112379 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1156
46. 112486 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1263
47. 114227 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 43
48. 116270 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6922
49. 120863 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. N. Muangyen 2845
50. 123044 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 38
51. 128903 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2342
52. 128941 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2380
53. 137691 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. K. Inthamma 1275
54. 138461 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. K. Inthamma 1737
55. 139076 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 385
56. 141068 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul 8233
57. 141184 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3197
58. 142372 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul 8673

ปิด

QR code