ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48710
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-1064
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 1975
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luzon, Philippines
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 85139 Donax sp. P. Phaosrichai 248
2. 85160 Donax sp. P. Phaosrichai 269
3. 85334 Donax sp. C. Maknoi 7982
4. 85607 Donax sp. C. Maknoi 8306
5. 86434 Donax sp. M. Wongnak 381
6. 97075 Donax sp. P. Phaosrichai 459
7. 101102 Donax sp. W. Pongamornkul 6123
8. 132916 Donax sp. S. Pumikong 2019 73

ปิด

QR code