ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48776
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Shunsuke Tsugaru T-61679
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white, green and red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

146    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 821 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 821
2. 1513 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1513
3. 1778 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1778
4. 1790 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1790
5. 1994 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1994
6. 2021 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2021
7. 2419 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2419
8. 2454 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2454
9. 4428 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4428
10. 4054 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4054
11. 4393 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4393
12. 4414 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4414
13. 4501 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4501
14. 4732 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4732
15. 4864 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 35
16. 4988 Polygonum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 159
17. 4993 Polygonum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 164
18. 5891 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 5891
19. 6182 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 6182
20. 7067 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7067
21. 7921 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7921
22. 10354 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 31
23. 10356 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 33
24. 15166 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Vessabutr & S. Sasrirat 837
25. 15446 Polygonum sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 632
26. 15638 Polygonum sp. P. Suksathan 1722
27. 15763 Polygonum sp. M. Norsaengsri 875
28. 15958 Polygonum sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1868
29. 16070 Polygonum sp. P. Suksathan 1935
30. 16483 Polygonum sp. P. Suksathan 2156
31. 16484 Polygonum sp. P. Suksathan 2157
32. 16560 Polygonum sp. P. Suksathan 2233
33. 16561 Polygonum sp. P. Suksathan 2234
34. 17367 Polygonum sp. M. Norsaengsri 919
35. 18809 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
36. 18810 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
37. 18979 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 18979
38. 19072 Polygonum sp. M. Norsaengsri s.n.
39. 19369 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1248
40. 20006 Polygonum sp. C. Maknoi 55
41. 19738 Polygonum sp. W. La-ongsri 100
42. 19739 Polygonum sp. W. La-ongsri 101
43. 20382 Polygonum sp. P. Thongson 127
44. 20389 Polygonum sp. P. Thongson 134
45. 20869 Polygonum sp. P. Suksathan 2986
46. 20990 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1563
47. 24814 Polygonum sp. K. Kertsawang 143
48. 25593 Polygonum sp. C. Maknoi 629
49. 27141 Polygonum sp. S. Watthana & M. Wongnak 1874
50. 27539 Polygonum sp. C. Maknoi 726
51. 29834 Polygonum sp. C. Maknoi 1426
52. 30098 Polygonum sp. S. Watthana 2369
53. 30948 Polygonum sp. K. Kertsawang 654
54. 31165 Polygonum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2840
55. 35020 Polygonum sp. W. Pongamornkul 1824
56. 35101 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2179
57. 35489 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8312
58. 35593 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8427
59. 35611 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8446
60. 35732 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8586
61. 40228 Polygonum sp. M. Norsaengsri 5417
62. 40387 Polygonum sp. C. Maknoi 2758
63. 42748 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6213
64. 43275 Polygonum sp. Zhou Shi-shun 3077
65. 46570 Polygonum sp. M. Norsaengsri 3541
66. 47257 Polygonum sp. Chusie KY252
67. 47811 Polygonum sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 238
68. 48857 Polygonum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51508
69. 49755 Polygonum sp. H. Takahashi T-62516
70. 49760 Polygonum sp. H. Takahashi T-62775
71. 50372 Polygonum sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60731
72. 53152 Polygonum sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1469
73. 53454 Polygonum sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1484
74. 53727 Polygonum sp. C. Maknoi 3008
75. 53752 Polygonum sp. C. Maknoi 3033
76. 54225 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8245
77. 54890 Polygonum sp. C. Kantachot 299
78. 54891 Polygonum sp. C. Kantachot 289
79. 54892 Polygonum sp. C. Kantachot 241
80. 54893 Polygonum sp. C. Kantachot 324
81. 54914 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
82. 55039 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
83. 55046 Polygonum sp. P. Tubtimtong 41-13
84. 55727 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8527
85. 55970 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8585
86. 56053 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8832
87. 57077 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9356
88. 56876 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9186
89. 58099 Polygonum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9851
90. 58770 Polygonum sp. Zhou-Shishun 2921
91. 62166 Polygonum sp. W. Boonprakop 0427
92. 62591 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2841
93. 62898 Polygonum sp. C. Lakoet 235
94. 65812 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10306
95. 66760 Polygonum sp. C. Maknoi 4254
96. 67550 Polygonum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 816
97. 67987 Polygonum sp. C. Lakoet 0368
98. 70394 Polygonum sp. C. Maknoi 3261
99. 71828 Polygonum sp. B. Pantarod 91
100. 73981 Polygonum sp. K. Khwan 062
101. 72817 Polygonum sp. M. Norsaengsri 10923
102. 73411 Polygonum sp. C. Lakoet 0569
103. 73649 Polygonum sp. W. Pongamornkul 04059
104. 76797 Polygonum sp. C. Maknoi 4758
105. 76798 Polygonum sp. C. Maknoi 4759
106. 80389 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-204
107. 80391 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-206
108. 80422 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-237
109. 84663 Polygonum sp. K. Kertsawang 3444
110. 87194 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-037
111. 89763 Polygonum sp. C. Maknoi 5064
112. 90415 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-337
113. 90124 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-47
114. 90129 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-52
115. 90151 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-74
116. 90170 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-93
117. 94170 Polygonum sp. W. Pongamornkul 5870
118. 97016 Polygonum sp. C. Maknoi 4836
119. 97055 Polygonum sp. P. Phaosrichai 439
120. 100892 Polygonum sp. P. Phaosrichai 617
121. 101097 Polygonum sp. W. Pongamornkul 6118
122. 104853 Polygonum sp. C. Maknoi 5729
123. 105121 Polygonum sp. C. Maknoi 6311
124. 105128 Polygonum sp. C. Maknoi 6318
125. 106787 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 507
126. 107006 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 718
127. 107471 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-245
128. 109894 Polygonum sp. TLBG 457
129. 112397 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1174
130. 112415 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1192
131. 113319 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-20
132. 113335 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-36
133. 113343 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-44
134. 113502 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-203
135. 113573 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-274
136. 115583 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1475
137. 117459 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1551
138. 117460 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1552
139. 118070 Polygonum sp. N. Pan-in 030
140. 118080 Polygonum sp. N. Pan-in 040
141. 118094 Polygonum sp. N. Pan-in 054
142. 118105 Polygonum sp. N. Pan-in 065
143. 124465 Polygonum sp. Natdanai Pan-in PSD018
144. 124803 Polygonum sp. N. Muangyen 3380
145. 124806 Polygonum sp. N. Muangyen 3383
146. 128268 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2069

ปิด

QR code