ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 48757
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria chinensis (L.) Nakai
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Shunsuke Tsugaru T-61763
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chortip Kantachot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 156 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Nanakorn et al. 156
2. 1903 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Nanakorn et al. 1903
3. 1918 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Nanakorn et al. 1918
4. 10158 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Thongson 91
5. 12886 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Srisanga 416
6. 19380 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Glamwaewwong 11
7. 22140 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Srisanga 2200
8. 34074 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 1999
9. 35021 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 1825
10. 35276 Persicaria chinensis (L.) Nakai Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8073
11. 39120 Persicaria chinensis (L.) Nakai Jatupol K. 08-469
12. 41005 Persicaria chinensis (L.) Nakai K. Kertsawang 921
13. 45038 Persicaria chinensis (L.) Nakai M. Tanaros 440
14. 50923 Persicaria chinensis (L.) Nakai S. Watthana 3656
15. 51028 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 2634
16. 51155 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 2761
17. 51195 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 2801
18. 62985 Persicaria chinensis (L.) Nakai S. Sawangsawat 118
19. 64546 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 3095
20. 66325 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 3365
21. 73420 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Lakoet 0578
22. 73681 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 04091
23. 73963 Persicaria chinensis (L.) Nakai K. Khwan 013
24. 78314 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 220
25. 78317 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 229
26. 78115 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 4460
27. 78148 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 4493
28. 78176 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 429
29. 80079 Persicaria chinensis (L.) Nakai Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097111
30. 80271 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-87
31. 80460 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-275
32. 80524 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-339
33. 80712 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 4569
34. 88184 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 5190
35. 88295 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 5301
36. 88446 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 298
37. 88528 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 380
38. 89113 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 704
39. 89420 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 5520
40. 89666 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul 5652
41. 90235 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-158
42. 90349 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-272
43. 92458 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3930
44. 92471 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3943
45. 93829 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020228
46. 94497 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 1624
47. 95973 Persicaria chinensis (L.) Nakai P. Phaosrichai 371
48. 98851 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-328
49. 98240 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-120
50. 98320 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-200
51. 98466 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-346
52. 98625 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-102
53. 98813 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-290
54. 98900 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-377
55. 102366 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 600
56. 102664 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 954
57. 102666 Persicaria chinensis (L.) Nakai V. Nguanchoo 956
58. 103730 Persicaria chinensis (L.) Nakai E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 344
59. 103789 Persicaria chinensis (L.) Nakai Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-17
60. 103902 Persicaria chinensis (L.) Nakai S. Kamonnate 699
61. 104241 Persicaria chinensis (L.) Nakai S. Kamonnate 805
62. 104295 Persicaria chinensis (L.) Nakai S. Kamonnate 861
63. 104472 Persicaria chinensis (L.) Nakai T. Khambai 495
64. 105317 Persicaria chinensis (L.) Nakai T. Khambai 223
65. 107374 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-140
66. 107426 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-193
67. 109714 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-284
68. 115303 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 838
69. 116149 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6801
70. 116191 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6843
71. 116242 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6894
72. 117245 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 2512
73. 117985 Persicaria chinensis (L.) Nakai C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-355
74. 120663 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 2646
75. 122586 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1546
76. 122676 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-146
77. 122832 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-302
78. 124675 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 3252
79. 124775 Persicaria chinensis (L.) Nakai N. Muangyen 3352
80. 126610 Persicaria chinensis (L.) Nakai Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9970
81. 126271 Persicaria chinensis (L.) Nakai Khin Myo Htwe 032858
82. 126635 Persicaria chinensis (L.) Nakai Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9997
83. 127812 Persicaria chinensis (L.) Nakai Natdanai Pan-in 188
84. 129125 Persicaria chinensis (L.) Nakai W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2672
85. 129216 Persicaria chinensis (L.) Nakai Akharasit Bunsongthae 32

ปิด

QR code