ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5118
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathula prostrata (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Amaranthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5118
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high by stream. Stem red. Inflorescence elongate panicle, terminal, bracteates. Flower small, white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 148 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 148
2. 4677 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 4677
3. 5021 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5021
4. 5355 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5355
5. 5802 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5802
6. 10118 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana 52
7. 12213 Cyathula prostrata (L.) Blume W. La-ongsri 46
8. 12433 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 1328
9. 12559 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 320
10. 13882 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 585
11. 14323 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 409
12. 14959 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 499
13. 16363 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 2038
14. 16615 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 1209
15. 21211 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, C. Maknoi 2085
16. 27448 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet s.n.
17. 28289 Cyathula prostrata (L.) Blume Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 16
18. 28416 Cyathula prostrata (L.) Blume Y. Ochiai, S. Yokoyama 210805 4
19. 31237 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2912
20. 33943 Cyathula prostrata (L.) Blume J.F. Maxwell 07 716
21. 34098 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 2023
22. 35314 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8119
23. 35493 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8316
24. 48514 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7265
25. 50098 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom T 11171
26. 51172 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 2778
27. 52477 Cyathula prostrata (L.) Blume Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1173
28. 54233 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8253
29. 64508 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 3057
30. 65151 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
31. 65154 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
32. 65158 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
33. 70807 Cyathula prostrata (L.) Blume Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 9
34. 70877 Cyathula prostrata (L.) Blume Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 97
35. 71119 Cyathula prostrata (L.) Blume T. Jenjittikul 1727
36. 71906 Cyathula prostrata (L.) Blume J. Towaranonte s.n.
37. 77028 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 478
38. 77846 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 61
39. 80203 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 19
40. 81045 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi 7226
41. 88474 Cyathula prostrata (L.) Blume N. Muangyen 326
42. 90130 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 53
43. 102414 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 651
44. 103881 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Kamonnate 677
45. 104999 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi 6188
46. 106261 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 717
47. 107411 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 178
48. 109931 Cyathula prostrata (L.) Blume TLBG 527
49. 111739 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 259
50. 113179 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6782
51. 113766 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 16
52. 113956 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 206
53. 114209 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 25
54. 116174 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6826
55. 131819 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 8
56. 140259 Cyathula prostrata (L.) Blume Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101580
57. 140260 Cyathula prostrata (L.) Blume Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101604
58. 141844 Cyathula prostrata (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3830
59. 142521 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 8822

ปิด

QR code