ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 49055
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus iria L.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Hiroshige Koyama T- 61263
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Saraburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1079 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 1079
2. 1080 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 498
3. 3753 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 3753
4. 5038 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 5038
5. 4064 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 4064
6. 4998 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 4998
7. 32532 Cyperus iria L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068140
8. 34755 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3122
9. 41163 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 5866
10. 47413 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 469
11. 47881 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 7049
12. 48043 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 7211
13. 56094 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8864
14. 56202 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 5773
15. 57586 Cyperus iria L. K. Kong-ied 34
16. 58599 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9634
17. 58416 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9451
18. 58570 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9605
19. 60187 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 6022
20. 64818 Cyperus iria L. T. Matsumoto et al. FOK-058304
21. 72195 Cyperus iria L. Srisuk, T. 339
22. 79202 Cyperus iria L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-397
23. 87276 Cyperus iria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-118
24. 93719 Cyperus iria L. K. Kertsawang 3638
25. 123088 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-82
26. 125072 Cyperus iria L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 694
27. 125218 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1633
28. 127093 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1824
29. 128874 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2313

ปิด

QR code