ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49108
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bulbophyllum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3368
Collected date

วันที่เก็บ

23 Oct 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte in mountain forest. Flowers brownish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11001 Bulbophyllum sp. W. Nanakorn et al. 11001
2. 14914 Bulbophyllum sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 454
3. 21415 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1422
4. 21701 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1493
5. 22594 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1700
6. 22708 Bulbophyllum sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2440
7. 25293 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1131
8. 25316 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1152
9. 25525 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1216
10. 25933 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3590
11. 27193 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3846
12. 27194 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3847
13. 27199 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3852
14. 27502 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 689
15. 28024 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1977
16. 28704 Bulbophyllum sp. S. Pumicong 371
17. 29390 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3152
18. 31539 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 1598
19. 37043 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 4612
20. 37094 Bulbophyllum sp. H. Boonnueng s.n.
21. 38262 Bulbophyllum sp. S. Intamusik 153
22. 47053 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 274
23. 46964 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 178
24. 46965 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 179
25. 46976 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 195
26. 46996 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 215
27. 59765 Bulbophyllum sp. Romklao Botanical Garden 568/50
28. 64677 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3762
29. 65345 Bulbophyllum sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2412
30. 65723 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 10215
31. 70180 Bulbophyllum sp. M. Pinyosak & W. Boonchai 170
32. 72893 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 11010
33. 73532 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4179
34. 73547 Bulbophyllum sp. S. Watthana & K. Kertsawang 4194
35. 82149 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4219
36. 82150 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4220
37. 82151 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4221
38. 82153 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4223
39. 82308 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4283
40. 82309 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4284
41. 82310 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4285
42. 83813 Bulbophyllum sp. P. Phaosrichai 199
43. 88169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5175
44. 89670 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5656
45. 89876 Bulbophyllum sp. Tripetch 100533
46. 89888 Bulbophyllum sp. Tripetch 061237
47. 89902 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3869
48. 89974 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 73
49. 89975 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 74
50. 90067 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4242
51. 92516 Bulbophyllum sp. Tripetch 120172
52. 94130 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5830
53. 94169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5869
54. 96781 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 297/60
55. 96827 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 343/60
56. 97406 Bulbophyllum sp. QBG. Staff s.n.
57. 105660 Bulbophyllum sp. Thitiporn Pingyot 116
58. 107297 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-056
59. 113375 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-76
60. 113853 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-103
61. 114782 Bulbophyllum sp. Thitiporn Pingyot 307
62. 115454 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 5372
63. 116862 Bulbophyllum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-054
64. 117283 Bulbophyllum sp. N. Muangyen 2550
65. 122637 Bulbophyllum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-108
66. 131405 Bulbophyllum sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando 282285-Y 432
67. 132759 Bulbophyllum sp. A. Nuammee 637
68. 132791 Bulbophyllum sp. A. Nuammee 669
69. 138012 Bulbophyllum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2906
70. 141082 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul - 8247
71. 141089 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul - 8254

ปิด

QR code