ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49146
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiopogon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8412
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 1967
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Si Thammarat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

121    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4568 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4568
2. 4749 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4749
3. 4909 Ophiopogon sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 79
4. 6619 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 6619
5. 8265 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 8265
6. 9301 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9301
7. 9328 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9328
8. 11498 Ophiopogon sp. P. Suksathan 1108
9. 14070 Ophiopogon sp. Kanchana & Pattaraporn 10
10. 14596 Ophiopogon sp. P. Srisanga 808
11. 14665 Ophiopogon sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 877
12. 15414 Ophiopogon sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 606
13. 15241 Ophiopogon sp. P. Srisanga 956
14. 17631 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1410
15. 18138 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1691
16. 18538 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2865
17. 19437 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2685
18. 20973 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1985
19. 21238 Ophiopogon sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2112
20. 25978 Ophiopogon sp. P. Suksathan 3634
21. 27636 Ophiopogon sp. C. Maknoi 822
22. 29217 Ophiopogon sp. S. Watthana 2216
23. 29881 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1473
24. 30072 Ophiopogon sp. S. Watthana 2343
25. 30120 Ophiopogon sp. S. Watthana 2391
26. 30281 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1236
27. 30603 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4223
28. 31102 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2777
29. 31136 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2811
30. 31159 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2834
31. 31846 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1569
32. 35907 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-248
33. 36003 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-344
34. 36630 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1950
35. 36713 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4457
36. 36714 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4458
37. 38431 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2203
38. 38454 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2226
39. 38557 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2329
40. 38783 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2453
41. 40389 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2760
42. 40782 Ophiopogon sp. S. Watthana 3193
43. 42714 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6178
44. 44525 Ophiopogon sp. Zhou Shi-shun 3221
45. 47004 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 225
46. 47008 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 229
47. 47391 Ophiopogon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 62
48. 49213 Ophiopogon sp. T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8876
49. 50258 Ophiopogon sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52568
50. 50366 Ophiopogon sp. Shunsuke Tsugaru T-61764
51. 50435 Ophiopogon sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60770
52. 50529 Ophiopogon sp. Li-Jianwu Cx00152
53. 51474 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7544
54. 51522 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1195
55. 51548 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1221
56. 51583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1256
57. 51888 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7943
58. 52229 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1471
59. 52166 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1408
60. 52583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1669
61. 53255 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7723
62. 54242 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8262
63. 54771 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1764
64. 54814 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1807
65. 55310 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8267
66. 56431 Ophiopogon sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051354
67. 58807 Ophiopogon sp. Zhou-Shishun 2938
68. 59777 Ophiopogon sp. C. Pitaksantipap 11
69. 59617 Ophiopogon sp. T. Khambai 28
70. 59618 Ophiopogon sp. T. Khambai 29
71. 60287 Ophiopogon sp. Zhou Shishun 3239
72. 60522 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088158
73. 60806 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088205
74. 61740 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086539
75. 61744 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 087555
76. 63526 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6578
77. 63885 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9903
78. 64524 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 3073
79. 65028 Ophiopogon sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6287
80. 68182 Ophiopogon sp. C. Maknoi 4287
81. 68888 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089535
82. 69103 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089373
83. 69153 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089214
84. 73134 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri 11303
85. 75244 Ophiopogon sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2412
86. 75410 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095526
87. 76277 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094837
88. 76357 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094114
89. 76476 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094241
90. 76580 Ophiopogon sp. C. Maknoi 7149
91. 79216 Ophiopogon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-411
92. 84133 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 4919
93. 84900 Ophiopogon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3980
94. 85670 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5011
95. 86001 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-005
96. 87674 Ophiopogon sp. Saensouk et al. 60
97. 93136 Ophiopogon sp. K. Souvannkhoumman & K. Phoutthavong KP 349
98. 94145 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5845
99. 100728 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-331
100. 101146 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 6167
101. 101747 Ophiopogon sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 033
102. 105036 Ophiopogon sp. C. Maknoi 6225
103. 110342 Ophiopogon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5459
104. 111644 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-167
105. 112930 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3768
106. 112932 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3770
107. 115609 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1501
108. 116951 Ophiopogon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-143
109. 117622 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1714
110. 118176 Ophiopogon sp. N. Pan-in 136
111. 118177 Ophiopogon sp. N. Pan-in 137
112. 118523 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3829
113. 118567 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3873
114. 118904 Ophiopogon sp. K. Inthamma 482
115. 118967 Ophiopogon sp. K. Inthamma 554
116. 121973 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1308
117. 123785 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-322
118. 125566 Ophiopogon sp. N. Muangyen 3646
119. 126641 Ophiopogon sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10003
120. 127010 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1741
121. 128914 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2353

ปิด

QR code