ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49253
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hewittia malabarica (L.) Suresh
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1373
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbaceous twiner 2-3 m long in brushy tangle and roadside grasses; flowers open at 2:00 PM; corolla medium yellow with wine-red inside tube base; stamens included, anthers spiralled, whitish; fruits protruding from reflexed sepals, capsules hairy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

295
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4255 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 4255
2. 5301 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 5301
3. 6051 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 6051
4. 7328 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 7328
5. 27818 Hewittia malabarica (L.) Suresh K. Kertsawang 564
6. 48108 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 4784
7. 49248 Hewittia malabarica (L.) Suresh Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1393
8. 49779 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 6298
9. 49804 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 6323
10. 51125 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Pongamornkul 2731
11. 53061 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7634
12. 53425 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8105
13. 57626 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 4010
14. 64716 Hewittia malabarica (L.) Suresh Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1533
15. 69080 Hewittia malabarica (L.) Suresh Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089335
16. 69088 Hewittia malabarica (L.) Suresh Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089352
17. 72459 Hewittia malabarica (L.) Suresh Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shine 091174
18. 72994 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 10775
19. 73313 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Lakoet 0471
20. 78821 Hewittia malabarica (L.) Suresh P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-99
21. 88890 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 8491
22. 98172 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-052
23. 98137 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-017
24. 105190 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 6426
25. 113160 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6763
26. 133203 Hewittia malabarica (L.) Suresh S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 991

ปิด

QR code