ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49271
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Staples, G., Suksathan P. 1362
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

George Staples
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Slender herbaceous twiner ca 1.5 m long; stems twining on coarse grass; leaves heavily damaged by insects, stripped between secondary veins, silvery sericeous underneath; fruits globose, ripening brownish, sepals reflexing and brownish at maturity. The fruits+calyx drops off easily as a unit.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

153    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 12098 Argyreia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
5. 19259 Argyreia sp. S. Watthana and M. Wongnak 970
6. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
7. 30295 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250
8. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
9. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187
10. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202
11. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
12. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
13. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
14. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS681
15. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
16. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
17. 49095 Argyreia sp. S. Watthana 3354
18. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
19. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
20. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
21. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
22. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
23. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
24. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
25. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
26. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
27. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
28. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
29. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
30. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8229
31. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168
32. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
33. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151
34. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0640/2555
35. 62937 Argyreia sp. C. Lakoet 274
36. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948
37. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
38. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
39. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
40. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
41. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
42. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
43. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
44. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
45. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
46. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647
47. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
48. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
49. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469
50. 72450 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334
51. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208
52. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095008
53. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992
54. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094719
55. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094296
56. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 0635
57. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 0660
58. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 04023
59. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833
60. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
61. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-319
62. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4
63. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37
64. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46
65. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105
66. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128
67. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-143
68. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-218
69. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
70. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
71. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
72. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
73. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
74. 88187 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5193
75. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461
76. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
77. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
78. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249
79. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
80. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
81. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
82. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
83. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5746
84. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
85. 95403 Argyreia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4215
86. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
87. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 084/60
88. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
89. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
90. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-103
91. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-112
92. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-186
93. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-349
94. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-418
95. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
96. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
97. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587
98. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723
99. 110071 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 944
100. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055
101. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057
102. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362
103. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253
104. 112387 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1164
105. 112556 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1333
106. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750
107. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437
108. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438
109. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947
110. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226
111. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234
112. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
113. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
114. 120697 Argyreia sp. N. Muangyen 2679
115. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
116. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
117. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104
118. 125102 Argyreia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 724
119. 125292 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7035
120. 125346 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7089
121. 126760 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4001
122. 126868 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4110
123. 129118 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2665
124. 129142 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2689
125. 130275 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2451
126. 131089 Argyreia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2280
127. 132409 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7251
128. 132442 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7284
129. 132462 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7304
130. 133456 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 240
131. 133559 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 344
132. 134069 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3534
133. 134159 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3624
134. 134237 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3671
135. 135765 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7733
136. 135837 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7805
137. 137601 Argyreia sp. K. Inthamma 1185
138. 137647 Argyreia sp. K. Inthamma 1231
139. 137685 Argyreia sp. K. Inthamma 1269
140. 137712 Argyreia sp. K. Inthamma 1296
141. 138067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2961
142. 138426 Argyreia sp. K. Inthamma 1702
143. 138454 Argyreia sp. K. Inthamma 1730
144. 138468 Argyreia sp. K. Inthamma 1744
145. 138589 Argyreia sp. K. Inthamma 1850
146. 138641 Argyreia sp. Natdanai Pan-in 516
147. 139741 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3983
148. 139775 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4017
149. 139790 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4031
150. 140371 Argyreia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101527
151. 140372 Argyreia sp. Yumiko Baba, Win Win Nwe 101679
152. 140373 Argyreia sp. Yumiko Baba, Win Win Nwe 101802
153. 141170 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3183

ปิด

QR code