ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49799
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6318
Collected date

วันที่เก็บ

18 Nov 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Fruit dark green. Edge of dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 178 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 178
2. 2377 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2377
3. 2462 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2462
4. 4730 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 4730
5. 4735 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 4735
6. 7698 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7698
7. 7960 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7960
8. 12813 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Serm 42
9. 14261 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Morakot 079
10. 17276 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Suksathan 2585
11. 18189 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 960
12. 18849 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 559
13. 34230 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2154
14. 35533 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8359
15. 41830 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Wessumritt & M. Norsaengsri 119
16. 42988 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou Shi-shun 3217
17. 43037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou Shi-shun 3307
18. 47248 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Chusie KY240
19. 48120 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Boonprakop 0129
20. 51164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2770
21. 53972 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 928
22. 53973 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. 798
23. 53974 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Leeratiwong 98-57
24. 53975 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 450
25. 55164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi S. Mattapha Sawai s.n.
26. 55165 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 59361 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou-Shishun 3217
28. 62778 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 9990
29. 65264 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi K. Srithi 224
30. 66326 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3366
31. 67017 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3599
32. 69875 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025246
33. 71900 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Towaranonte s.n.
34. 72325 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095458
35. 73422 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Lakoet 0580
36. 77717 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 11636
37. 80210 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-26
38. 80227 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-43
39. 82893 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 12277
40. 83553 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Ubonwan Upho UBON 406
41. 84173 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 4959
42. 89037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 628
43. 89359 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5459
44. 93104 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Turreira-Garcia 167
45. 92465 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3937
46. 93507 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Pingyot 30
47. 94196 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5896
48. 94584 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3953
49. 95575 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5937
50. 96854 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Glamwaewwong 370/60
51. 102646 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi V. Nguanchoo 936
52. 105314 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Khambai 220
53. 107369 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-134
54. 109777 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi TLBG 021
55. 111490 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-013
56. 111558 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-081
57. 112322 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1099
58. 114295 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4497
59. 116208 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6860
60. 116253 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6905
61. 116502 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-126
62. 116597 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-220
63. 116710 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-333
64. 116750 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-373
65. 118273 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi K. Inthamma 161
66. 120768 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 2750
67. 121467 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1087
68. 121913 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1248
69. 121921 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1256
70. 122270 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9295
71. 122444 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9473
72. 122494 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9557
73. 125898 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9722
74. 126602 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9961
75. 129119 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2666
76. 131441 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Chusie Trisonthi BD 23.1
77. 132378 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 7220
78. 133871 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi R. Kantasrila MSD 96
79. 136898 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103782
80. 140044 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9244
81. 140507 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101610
82. 140508 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101620
83. 140824 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong - 85
84. 141064 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul - 8229
85. 141088 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul - 8253

ปิด

QR code