ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50085
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maesa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26814
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 1979
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

10 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ranong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

143    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 773 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 773
2. 1016 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 1016
3. 2485 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 2485
4. 4268 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4268
5. 4571 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4571
6. 5790 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5790
7. 5845 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5845
8. 6334 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 6334
9. 5922 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5922
10. 5966 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5966
11. 8267 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8267
12. 8638 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8638
13. 8669 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8669
14. 8728 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8728
15. 8763 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8763
16. 10370 Maesa sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 47
17. 11325 Maesa sp. Serm 66
18. 13022 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 13022
19. 15357 Maesa sp. W. Pongamornkul & R. Panya 464
20. 15741 Maesa sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1844
21. 15938 Maesa sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1848
22. 18765 Maesa sp. W. Nanakorn 254
23. 23863 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23863
24. 23890 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23890
25. 28307 Maesa sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-46
26. 28344 Maesa sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-9
27. 34097 Maesa sp. W. Pongamornkul 2022
28. 36601 Maesa sp. C. Maknoi 1921
29. 45088 Maesa sp. M. Tanaros 490
30. 46604 Maesa sp. M. Norsaengsri 3575
31. 47409 Maesa sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 89
32. 48133 Maesa sp. W. Boonprakop 0142
33. 48822 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33222
34. 48827 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31441
35. 49678 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31088
36. 49679 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30135
37. 49681 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31433
38. 49968 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32108
39. 49971 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32105
40. 49978 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32968
41. 51054 Maesa sp. W. Pongamornkul 2660
42. 51512 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 3093
43. 53828 Maesa sp. C. Maknoi 3109
44. 54329 Maesa sp. T. Yingkhachorn 6
45. 57033 Maesa sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9312
46. 59416 Maesa sp. Romklao Botanical Garden 0022/2553
47. 60486 Maesa sp. Ling Shein Man 087936
48. 60608 Maesa sp. Ling Shein Man 088045
49. 60621 Maesa sp. Ling Shein Man 088026
50. 60830 Maesa sp. Ling Shein Man 087135
51. 60972 Maesa sp. Ling Shein Man 087812
52. 61787 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086963
53. 61698 Maesa sp. Ling Shein Man 087040
54. 62791 Maesa sp. M. Norsaengsri 10003
55. 64419 Maesa sp. W. Pongamornkul 2968
56. 64452 Maesa sp. W. Pongamornkul 3001
57. 64486 Maesa sp. W. Pongamornkul 3035
58. 65632 Maesa sp. M. Norsaengsri 10122
59. 65708 Maesa sp. M. Norsaengsri 10200
60. 68909 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089557
61. 68923 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089472
62. 70414 Maesa sp. C. Maknoi 3281
63. 72833 Maesa sp. M. Norsaengsri 10944
64. 73800 Maesa sp. P. Phaosrichai 41
65. 73454 Maesa sp. C. Lakoet 0613
66. 73715 Maesa sp. W. Pongamornkul 04125
67. 75973 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094314
68. 74760 Maesa sp. W. Pongamornkul 04234
69. 75265 Maesa sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2467
70. 76492 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094188
71. 77548 Maesa sp. M. Norsaengsri 10929
72. 80054 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097349
73. 80055 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097245
74. 80056 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097131
75. 80052 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097934
76. 80053 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097633
77. 80412 Maesa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-227
78. 82214 Maesa sp. P. Phaosrichai 147
79. 88879 Maesa sp. C. Maknoi 8480
80. 87054 Maesa sp. C. Glamwaewwong 347/58
81. 87099 Maesa sp. C. Glamwaewwong 393/58
82. 87405 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-247
83. 89336 Maesa sp. W. Pongamornkul 5436
84. 88165 Maesa sp. W. Pongamornkul 5171
85. 89498 Maesa sp. W. Pongamornkul 5598
86. 89680 Maesa sp. W. Pongamornkul 5666
87. 89687 Maesa sp. W. Pongamornkul 5673
88. 90140 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-63
89. 90185 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-108
90. 90208 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-131
91. 90221 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-144
92. 90281 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-204
93. 90296 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-219
94. 90319 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-242
95. 90340 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-263
96. 90407 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-329
97. 91158 Maesa sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3525
98. 94106 Maesa sp. W. Pongamornkul 5822
99. 95596 Maesa sp. W. Pongamornkul 5957
100. 95637 Maesa sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5998
101. 95939 Maesa sp. P. Phaosrichai 337
102. 96317 Maesa sp. Prince of Songkla University 33
103. 96534 Maesa sp. C. Glamwaewwong 050/60
104. 98343 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-223
105. 98348 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-228
106. 98591 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-068
107. 98818 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-295
108. 98885 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-362
109. 101110 Maesa sp. W. Pongamornkul 6131
110. 106237 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 693
111. 106238 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 694
112. 106355 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 810
113. 106360 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 815
114. 106865 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 576
115. 106786 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 506
116. 107469 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-243
117. 107565 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-352
118. 111648 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-171
119. 111716 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-236
120. 112996 Maesa sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-28
121. 113258 Maesa sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3951
122. 113370 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-71
123. 113451 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-152
124. 113538 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-239
125. 113686 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-387
126. 113716 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-417
127. 113830 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-080
128. 116826 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-018
129. 116842 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-034
130. 114062 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-312
131. 114118 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-368
132. 116954 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-147
133. 117033 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-226
134. 117066 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-259
135. 116155 Maesa sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6807
136. 116704 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-327
137. 116488 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-112
138. 116501 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-125
139. 116531 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-155
140. 116545 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-169
141. 117100 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-293
142. 116774 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-397
143. 117001 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-194

ปิด

QR code