ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49833
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot.
Family name

ชื่อวงศ์

Symplocaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Muead Pa Sak
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6353
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Hidetoshi Nagamasu
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5218 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5218
2. 5472 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5472
3. 5791 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5791
4. 6205 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 6205
5. 8140 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8140
6. 8331 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8331
7. 10395 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 72
8. 12239 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 264
9. 12335 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1230
10. 12848 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 378
11. 13074 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 470
12. 15321 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1599
13. 16127 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1991
14. 16170 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. N. Drechsler, C. Schloz 36
15. 16224 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 2025
16. 16294 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1151
17. 16300 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1157
18. 18066 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1619
19. 24700 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Glamwaewwong 849
20. 33923 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 07 694
21. 34006 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 08 42
22. 35100 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2178
23. 35257 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8050
24. 35871 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Maknoi 1803
25. 38631 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2481
26. 42630 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6113
27. 42631 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6114
28. 42709 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6172
29. 45683 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. D. Khrueasan MS 284
30. 49847 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 6367
31. 65602 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 10090
32. 66595 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2855
33. 85063 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3298

ปิด

QR code