ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50027
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerva sanguinolenta (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Amaranthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 317
Collected date

วันที่เก็บ

25 Nov 1965
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white, common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 602 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 602
2. 940 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 940
3. 2866 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 2866
4. 3242 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 3242
5. 5451 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5451
6. 5477 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5477
7. 5736 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5736
8. 5751 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5751
9. 8106 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8106
10. 8793 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8793
11. 16489 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Suksathan 2162
12. 22200 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Srisanga 2260
13. 34160 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2085
14. 35326 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8133
15. 38086 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Watthana, A. Keratikorkul 2863
16. 41000 Aerva sanguinolenta (L.) Blume K. Kertsawang 916
17. 48635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7386
18. 50028 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 1987
19. 51643 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, N. Romkham 1316
20. 51655 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, N. Romkham 1328
21. 53008 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7578
22. 55741 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8541
23. 55811 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Chantaranothai et al. 1556
24. 55820 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Mattapha 527
25. 56138 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8908
26. 56719 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1909
27. 60630 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Mang 88017
28. 60780 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Mang 88238
29. 61150 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86685
30. 61404 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Law Shine 88361
31. 61648 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86913
32. 61700 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Mang 87042
33. 62807 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10019
34. 63851 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Thongson 36
35. 64191 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2593
36. 64402 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2951
37. 65430 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2643
38. 65663 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10153
39. 65679 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10169
40. 66339 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 3379
41. 67471 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri et al. 24
42. 69635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume V. Nguanchoo 171
43. 69763 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Tomohisa Yukawa 82015
44. 70571 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21386
45. 71115 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Tiptabiankarn 1729
46. 71195 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, K. Waengwasit 2899
47. 72070 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 3950
48. 72905 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10686
49. 72974 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10755
50. 73368 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Lakoet 526
51. 74141 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 7343
52. 74823 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 8350
53. 80130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97679
54. 80645 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3147
55. 81951 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11984
56. 81813 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11847
57. 81893 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11927
58. 83185 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4721
59. 84118 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4904
60. 88390 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 242
61. 89130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 721
62. 89597 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5616
63. 90082 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 5
64. 90480 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 402
65. 90252 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 175
66. 92401 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3874
67. 93601 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5784
68. 95922 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 1878
69. 95628 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5989
70. 98148 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 28
71. 98428 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 308
72. 98478 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 358
73. 101292 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 2
74. 101759 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Panyadee, W. Pongamornkul 47
75. 106233 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 689
76. 107443 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 214
77. 107470 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 244
78. 107589 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 377
79. 108359 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 6567
80. 109174 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S.T.Chhiu 7136
81. 109552 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 2
82. 110316 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5433
83. 112232 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 330
84. 113172 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6775
85. 115281 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 816
86. 116173 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6825
87. 116896 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 88
88. 120881 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2863
89. 120902 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2884
90. 121039 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 3021
91. 122657 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 127
92. 126654 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10017
93. 130971 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1244
94. 134577 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3212
95. 136044 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 8006
96. 137725 Aerva sanguinolenta (L.) Blume K. Inthamma 1309
97. 140970 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 8135
98. 142417 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 8718
99. 142745 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi et al. 5325

ปิด

QR code